Hội thảo Toán rời rạc

Thời gian: 09:00:11/12/2015 đến 16:00:12/12/2015

Địa điểm: Tuần Châu, Hạ Long

Ban tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học - VAST.

Ban khoa học: Nguyễn Hữu Dư (VIASM), Nguyễn Ngọc Doanh (VIASM & Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học - VAST).

Mục đích: Tạo ra một diễn đàn cho nghiên cứu viên, sinh viên trao đổi về những phương pháp, ý tưởng, kết quả và hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực Toán rời rạc.

Báo cáo mời: Ngô Đắc Tân (Viện Toán học-VAST), Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học-VAST), Nguyễn Việt Hà (Trường Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Minh Trung (Trường Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQG Hà Nội), Christophe Crespelle (Đại học Lyon, Pháp); Nguyễn Ngọc Doanh (VIASM & Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Lê Chí Ngọc (Đại học Bách khoa Hà Nội), Nguyễn Phương Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội), Nguyễn Thị Vân (Đại học Thủy Lợi), Vũ Nam Phương (Đại học Thủy Lợi).

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Liên hệ: TS. Nguyễn Ngọc Doanh (doanhbondy@gmail.com), PGS. Phan Thị Hà Dương (phan.haduong@gmail.com)

Đại biểu tham dự: Hội thảo mở rộng cho tất cả các Nghiên cứu viên và sinh viên. Đại biểu tham dự không phải mất phí tham dự.