Hỗ trợ

Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2015

File.doc

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2015. Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.

Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Ứng viên nghiên cứu đến làm việc tại Viện được chia thành năm vị trí:

    • Chuyên gia cao cấp: Dành cho ứng viên có thành tích khoa học đặc biệt xuất sắc.
    • Nghiên cứu viên cao cấp: Dành cho những ứng viên có học hàm là phó giáo sư trở lên hoặc có học vị tiến sĩ khoa học và có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
    • Nghiên cứu viên chính: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và có thành tích nghiên cứu tốt.
    • Nghiên cứu viên: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và đã có một số công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
    • Nghiên cứu viên trẻ:  Dành cho ứng viên dưới 35 tuổi và đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ngoài ra, trong năm 2015 Viện cũng tuyển 3 vị trí Sau tiến sĩ. Tiêu chuẩn và quyền lợi giống như nghiên cứu viên. Thời gian làm việc tại Viện tối đa là 1 năm và chỉ dành cho ứng viên bảo vệ tiến sĩ sau ngày 01/01/2010.

Trong thời gian làm việc tại Viện (tối thiểu 2 tháng), cán bộ nghiên cứu sẽ được bố trí phòng làm việc, kinh phí tài trợ nghiên cứu và được giữ nguyên lương tại cơ quan cử đi. Trong trường hợp cần thiết, Viện có thể tài trợ chỗ ở và vé đi lại. Ngược lại, trong thời gian đó, cán bộ nghiên cứu phải dành toàn bộ thời gian làm việc cho Viện theo đề cương nghiên cứu của mình, và khi công bố kết quả phải ghi rõ sự tài trợ của Viện.

Đối với nhóm làm việc, ngoài việc tài trợ cho cá nhân, Viện còn tài trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động học thuật của nhóm. Viện cũng xem xét mời và tài trợ cho khách mời (đặc biệt là khách đang làm việc ở nước ngoài) do nhóm đề xuất để hợp tác nghiên cứu hoặc giảng bài.

Ngoài ra, những nhóm đã được tuyển chọn cho năm 2014, nếu có nhu cầu mời khách nước ngoài hoặc xét chọn học viên cho hoạt động chuyên biệt do nhóm tổ chức, đề nghị điền Mẫu C và/hoặc yêu cầu từng học viên điền Mẫu D và gửi cho Viện trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng kính mời các nhà toán học và các nhà khoa học khác nghiên cứu ứng dụng Toán học tham gia đăng kí. 

Hồ sơ xét tuyển:

1. Đối với cá nhân:  Ứng viên điền Hồ sơ đăng kí hợp đồng nghiên cứu (Mẫu B) và gửi bằng E-mail hoặc đường bưu điện tới Viện. Đối với học viên: điền Hồ sơ đăng kí thực tập (Mẫu D) và có thể gửi sau khi đề tài nghiên cứu của nhóm được duyệt).

2. Đối với nhóm nghiên cứu: Chủ nhiệm đề tài điền Hồ sơ đăng kí hợp đồng nghiên cứu theo nhóm (Mẫu A + Mẫu C) kèm theo Hồ sơ đăng kí hợp đồng nghiên cứu (Mẫu B) của từng thành viên nhóm và gửi tới Viện bằng E-mail hoặc đường bưu điện. Riêng Mẫu C có thể gửi bổ sung thêm sau khi đề tài nghiên cứu của nhóm được duyệt.

E-mail: Application@viasm.edu.vn

Subject: Application for 2015

Thời hạn gửi hồ sơ: Trước ngày 15 tháng 1  năm 2014

Thời hạn thông báo kết quả: giữa tháng 5 năm 2014.