Hỗ trợ

Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2021

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2021 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm).

Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Kết quả xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện và khả năng tài chính của Viện.

Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Hội đồng khoa học sẽ căn cứ vào hồ sơ để xếp các ứng viên nghiên cứu đến làm việc tại Viện theo 5 vị trí:

  1. Chuyên gia cao cấp: Dành cho ứng viên có thành tích khoa học đặc biệt xuất sắc
  2. Nghiên cứu viên cao cấp: Dành cho những ứng viên có học hàm là phó giáo sư trở lên hoặc có học vị tiến sĩ khoa học và có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
  3. Nghiên cứu viên chính: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và có thành tích nghiên cứu tốt
  4. Nghiên cứu viên: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và đã có một số công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín
  5. Nghiên cứu viên trẻ: Dành cho ứng viên dưới 35 tuổi, là nghiên cứu sinh tại Viện hoặc đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín

Ngoài ra, trong năm 2021, Viện cũng tuyển 5 vị trí Sau tiến sĩ (bao gồm mọi lĩnh vực của toán học và toán ứng dụng, thống kê, khoa học dữ liệu). Tiêu chuẩn và quyền lợi giống như nghiên cứu viên. Thời gian làm việc tại Viện tối đa là 1 năm và chỉ dành cho ứng viên bảo vệ tiến sĩ từ sau ngày 01/01/2015.

Trong thời gian làm việc tại Viện, cán bộ nghiên cứu sẽ được bố trí phòng làm việc, tài trợ kinh phí nghiên cứu và được giữ nguyên lương tại cơ quan cử đi. Trong trường hợp cần thiết, Viện có thể tài trợ chỗ ở và vé đi lại một lần. Trong thời gian đó, cán bộ nghiên cứu phải dành toàn bộ thời gian làm việc cho Viện theo đề cương nghiên cứu của mình, và khi công bố kết quả phải ghi rõ sự tài trợ của Viện.

Đối với nhóm làm việc, ngoài việc tài trợ cho các cá nhân, Viện còn tài trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động học thuật của nhóm. Viện cũng xem xét mời và tài trợ cho khách mời (đặc biệt là khách đang làm việc ở nước ngoài) do nhóm đề xuất để hợp tác nghiên cứu hoặc giảng bài. Các hoạt động học thuật có thể được đề xuất trong đề cương nghiên cứu hoặc trong thời gian đến làm việc ở Viện

Trân trọng kính mời các nhà toán học và các nhà khoa học khác nghiên cứu ứng dụng Toán học tham gia đăng ký! 

Hồ sơ đăng ký:

Vui lòng điền và nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: rms.viasm.edu.vn. Chỉ có chủ nhiệm đề tài mới được đăng ký đề tài và mời các thành viên trong nhóm tham gia đề tài của mình. Các thành viên khi nhận được email mời cần truy cập trang hồ sơ để đăng ký, bổ sung và cập nhật lý lịch khoa học cũng như các thông tin liên quan đến đề tài.

(Ứng viên đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký để biết thêm chi tiết). 

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sau ngày này hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ đóng lại

Thời hạn thông báo kết quả: Ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Nếu ứng viên có câu hỏi, vui lòng gửi vào e-mail: application@viasm.edu.vn hoặc gọi vào số: +84 24 3623 1542