Hỗ trợ

Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2022

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2022 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). 

Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế thuộc tất cả mọi lĩnh vực trong các khoa học về Toán. Kết quả xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện và khả năng tài chính của Viện. 

Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Hội đồng khoa học sẽ căn cứ vào hồ sơ để xếp các ứng viên nghiên cứu đến làm việc tại Viện theo 5 vị trí: 

  1. Chuyên gia cao cấp: Dành cho ứng viên có thành tích khoa học đặc biệt xuất sắc.
  2. Nghiên cứu viên cao cấp: Dành cho những ứng viên có học hàm là phó giáo sư trở lên hoặc có học vị tiến sĩ khoa học và có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
  3. Nghiên cứu viên chính: Dành cho những ứng viên đã có học vị tiến sĩ và có thành tích nghiên cứu tốt.
  4. Nghiên cứu viên: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và đã có một số công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
  5. Nghiên cứu viên trẻ:  Dành cho ứng viên dưới 35 tuổi, đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín. 

Ngoài ra, trong năm 2022, Viện cũng tuyển 5 vị trí Sau tiến sĩ. Tiêu chuẩn và quyền lợi của nghiên cứu viên sau tiến sĩ giống như đối với nghiên cứu viên. Thời gian làm việc tại Viện tối đa là 2 năm và chỉ dành cho ứng viên bảo vệ tiến sĩ từ sau ngày 01/01/2016.

Trong thời gian làm việc tại Viện, cán bộ nghiên cứu sẽ được bố trí phòng làm việc, tài trợ kinh phí nghiên cứu và được giữ nguyên lương tại cơ quan cử đi. Đối với nghiên cứu viên ở  ngoài Hà Nội, Viện có thể tài trợ chỗ ở và vé đi lại một lần. Trong thời gian làm việc tại Viện, cán bộ nghiên cứu phải dành toàn bộ thời gian làm việc cho Viện theo đề cương nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu thực hiện trong thời gian này  phải ghi rõ sự tài trợ của Viện.

Đối với các nhóm làm việc, ngoài việc tài trợ cho các thành viên của nhóm, Viện có thể hỗ trợ tổ chức các hoạt động khoa học của nhóm trong thời gian làm việc tại Viện. Viện cũng xem xét mời và tài trợ cho khách mời (đặc biệt là khách đang làm việc ở nước ngoài) do nhóm đề xuất để hợp tác nghiên cứu hoặc giảng bài. Các hoạt động học thuật có thể được đề xuất trong đề cương nghiên cứu hoặc trong thời gian đến làm việc ở Viện.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học làm việc trong tất cả các lĩnh vực thuộc các khoa học về Toán đăng ký!

Hồ sơ đăng ký:

Vui lòng điền và nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: rms.viasm.edu.vn. Chỉ có chủ nhiệm đề tài mới được đăng ký đề tài và mời các thành viên trong nhóm tham gia đề tài của mình. Các thành viên khi nhận được email mời cần truy cập trang hồ sơ để đăng ký, bổ sung và cập nhật lý lịch khoa học cũng như các thông tin liên quan đến đề tài.

(Ứng viên đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký để biết thêm chi tiết).  

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau ngày này hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ đóng lại. 

Thời hạn thông báo kết quả: Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Nếu ứng viên cần được biết thêm thông tin hoặc hướng dẫn,  vui lòng gửi e-mail: application@viasm.edu.vn hoặc liên lạc với số điện thoại: +84 24 3623 1542, máy lẻ 173.