Báo cáo viên

Các nhà khoa học sau đã nhận lời đọc bài giảng tại Hội thảo hàng năm 2013:

  • John Coates, Đại học Cambridge, Anh
  • Dương Hồng Phong, Đại học Columbia, Mỹ
  • Takeshi Saito, Đại học Tokyo, Nhật Bản
  • Vasudevan Srinivas, Viện Tata, Ấn Độ
  • Gan Wee Teck, Đại học Quốc gia Singapore