Báo cáo viên

Các nhà khoa học sau đã nhận lời đọc bài giảng tại Hội thảo hàng năm 2014:

  • + Louis H. Y. Chen, Đại học Quốc gia Singapore
  • + Phạm Xuân Huyên, ĐH Paris Diderot (Paris 7), Pháp
  • + Endre Szemeredi, Đại học Rutgers, Mỹ
  • + Vũ Hà Văn, Đại học Yale, Mỹ
  • + Michael Vogelius, Đại học Rutgers, Mỹ