Danh sách đại biểu

STT/ No

Full name / Họ và tên

Participant code/ Mã số đại biểu

Institution/ Organization/ Cơ quan

Remark/ Ghi chú

1

Đào Phương Bắc

AM003

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

2

Mai Hoàng Biên

AM028

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Văn Chanh

AM031

4

Louis H. Y. Chen

AM033

Đại học Quốc gia Singapore

5

Đoàn Trung Cường

AM006

Viện Toán học

6

Phạm Tuấn Cường

AM007

Đại học Mỏ – Địa chất

7

Lưu Quốc Đạt

AM004

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

8

Nguyễn Thanh Diệu

AM038

Đại học Vinh

9

Nguyễn Tiến Dũng

AM005

Đại học Vinh

10

Nguyễn Việt Dũng

AM009

Viện Toán học

11

Đặng Vũ Giang

AM027

Viện Toán học

12

Arjun K. Gupta

AM017

Đại học Bowling Green State

13

Lê Thị Thái Hà

AM015

14

Nguyễn Thu Hằng

AM030

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

15

Phạm Văn Hoằng

AM013

Trường THPT Kim Liên

16

Phạm Việt Hùng

AM016

Đại học Sư phạm Hà Nội

17

Trần Lộc Hùng

AM026

Trường Đại học Tài chính Marketing

18

Phạm Xuân Huyên

AM034

Đại học Paris 7, Pháp

19

Đàm Thị Ngọc Linh

AM042

HSBC Chi nhánh Giảng Võ

20

Ngô Hoàng Long

AM021

Đại học Sư phạm Hà Nội

21

Nguyễn Đức Mạnh

AM032

Đại học Sư phạm Hà Nội

22

Nguyễn Hồng Minh

AM019

Đại học An ninh Nhân dân

23

Lê Quang Nẫm

AM023

Viện Toán học

24

Nguyễn Khoa Sơn

AM040

Viện Toán học

25

Bùi Hồng Sức

AM010

Trường THPT Đồng Gia, Hải Dương

26

Endre Szemeredi

AM035

Đại học Rutgers, Mỹ

27

Nguyễn Đức Tâm

AM024

Viện Toán học

28

Lưu Bá Thắng

AM002

Đại học Sư phạm Hà Nội

29

Dư Đức Thắng

AM041

Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội

30

Lê Văn Thành

AM020

Đại học Vinh

31

Quách Hải Thảo

AM001

Đại học Xây dựng Hà Nội

32

Duong  Viet Thong

AM014

Đại học Kinh tế Quốc dân

33

Vũ Xuân Trường

AM025

Viện Toán học

34

Huỳnh Kim Truyện

AM012

Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

35

Nguyen Tran Cam Tu

AM039

Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế

36

Nguyễn Anh Tuấn

AM008

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

37

Trần Mạnh Tuấn

AM011

Đại học Freie Berlin

38

Phạm Minh Tuấn

AM029

Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod

39

Nguyễn Thọ Tùng

AM018

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

40

Vũ Hà Văn

AM036

Đại học Yale, Mỹ

41

Michael Vogelius

AM037

Đại học Rutgers, Mỹ