Báo cáo viên

Các nhà khoa học sau đã nhận lời đọc bài giảng tại Hội thảo hàng năm 2015:

  • + Henri Berestycki – CNRS / EHESS, Pháp
  • + Cédric Villani – Viện Henri Poincaré (UPMC/CNRS), Pháp
  • + François Loeser – Đại học Pierre and Marie Curie, Pháp
  • + Hwang, Jun-Muk – Viện Nghiên cứu cao cấp Hàn Quốc (KIAS)
  • + Marc Levine – Đại học Duisburg-Essen, Đức