Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng

Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021

Địa điểm: Trực tuyến

I. Thông tin Trường Đông

1. Mục đích:

Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng nghiên cứu đương đại liên quan đến giải tích phức và ứng dụng. Các bài giảng được chia thành 2 phần: phần 1 các bài giảng cơ sở nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về giải tích phức; phần 2 là các chuyên đề, mỗi chuyên đề giới thiệu về các hướng nghiên cứu liên quan đến giải tích phức.

2. Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối..

3. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: ngày 10-12/12/2021
 • Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.  Ban tổ chức

PGS.TS. Phạm Hoàng Quân (Trường Đại học Sài gòn), Trưởng ban;

PGS.TS. Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán), Đồng trưởng ban;

PGS. TS. Kiều Phương Chi (Hội Toán học Tp. Hồ Chí Minh);

PGS.TS. Lê Minh Triết (Trường Đại học Sài Gòn);

TS. Nguyễn Thị Nga (Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh);

TS. Huỳnh Quang Vũ (Trường Đại học KHTN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh).

5. Ban chương trình:  PGS.TS.  Kiều Phương Chi, PGS. TS.Trần Vũ Khanh, PGS.TS. Lý Kim Hà

6. Giảng viên:

 • TS. Đào Nguyên Anh (Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh);
 • GS. TS. Nguyễn Quang Diệu (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);
 • PGS. TS. Nguyễn Thạc Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội);
 • PGS. TS. Trần Vũ Khanh (Trường Đại học Tân Tạo);
 • PGS. TS. Lý Kim Hà (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh);
 • ThS. Nguyễn Văn Sáng Hồng (Chungnam National University); 
 • PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);
 • GS. TS. Sĩ Đức Quang (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

7. Đơn vị tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh (HCMMS)

8. Hình thức tổ chức: trực tuyến

9. Chương trình: Chương trình dự kiến được gửi kèm theo thông báo này

II. Đăng ký tham dự và tài trợ

1. Đăng ký tham dự

 • Link đăng ký tham dự: tại đây
 • Thời hạn đăng ký tham dự: 07/12/2021

2. Kinh phí và tài trợ

 • Học phí, học liệu: miễn phí.

3. Liên hệ

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website: https://viasm.edu.vn/hdkh/truongdong2021 hoặc liên hệ

Thư ký chương trình: PGS.TS. Kiều Phương Chi, Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh; Email: kieuphuongchi@sgu.edu.vn

Thư ký hành chính: Lê Thị Quý, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Email: ltquy@viasm.edu.vn; điện thoại 024.3623.142 (ext:100) trong giờ hành chính.