Chương trình

 

TT

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Ngày 10/12/2021

8h00-8h15

Khai mạc Trường Đông

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Hội Toán học TP Hồ Chí Minh

8h15-11h30

Bài giảng 1: Phương trình Cauchy-Riemann một chiều

PGS.TS. Lý Kim Hà

13h00-16h30

Chuyên đề 1: Lý thuyết  thế vị trên mặt phẳng phức

GS. TS. Nguyễn Quang Diệu

Ngày 11/12/2021

8h00-10h00

Bài giảng 2: Một số ứng dụng của giải tích phức một biến và  Bài toán D-bar-Neumann và một số bài toán liên quan

PGS.TS. Trần Vũ Khanh

10h10-12h10

Chuyên đề 2: Giới thiệu về lý thuyết động lực phức

ThS. Nguyễn Văn Sáng Hồng

13h30-16h30

Chuyên đề 3: Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình

GS.TS. Sĩ Đức Quang

Ngày 12/12/2021

8h00-10h00

Chuyên đề 4: Ứng dụng giải tích phức trong mặt cực tiểu

PGS.TS. Nguyễn Thạc Dũng

10h10-12h10

Chuyên đề 5: Một số vấn đề liên quan đến lý thuyết tích phân kỳ dị Calderon-Zygmund

TS. Đào Nguyên Anh

13h30-16h00

Chuyên đề 6: Phương trình Monge-Ampere phức

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng

16h00-16h15

Bế mạc

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Hội Toán học TP Hồ Chí Minh