Hội thảo “Bài toán cân bằng và điểm bất động: Lý thuyết và thuật toán”

Thời gian: 08:00:25/08/2014 đến 17:00:28/08/2014

Địa điểm: C2-714 VIASM

Ban tổ chức: Lê Quang Thủy (TB), Phạm Kỳ Anh.

Ban khoa học: Phạm Kỳ Anh (TB), Lê Dũng Mưu (Đồng TB), Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Bường , J.J. Kim.

Tóm tắt:

Từ ngày 25 đến 28 tháng 8 năm 2014 tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) sẽ tổ chức hội thảo và một số bài giảng (miniworkshop + minicourses) về chủ đề “Bài toán cân bằng và điểm bất động: Lý thuyết và thuật toán” (Equilibrium and Fixed Point Problems: Theory and Algorithms).

Các nhà khoa học sau đã nhận lời tham gia hội thảo: GS T. Kuno (Univ. Tsukuba), GS J.K. Kim (Kyungnam Univ.), GS Lê Dũng Mưu (Viện Toán học), GS Nguyễn Bường (Viện CNTT), PGS Phạm Ngọc Anh (Học viện BCVT), TS Lê Quang Thủy (ĐHBKHN), TS Nguyễn Thị Thanh Hà (ĐHSPHN), TS Trần Đình Quốc (EPFL-Lausanne), TS Nguyễn Thị Thu Thủy, TS Lâm Thùy Dương, TS. Trương Minh Tuyên, TS Nguyễn Đình Dũng (ĐH Thái Nguyên), TS Bùi Văn Định (HVKTQS), Vũ Tiến Dũng, Đặng Văn Hiếu (ĐHQGHN), Nguyễn Văn Qúy (HV Tài chính) và một số nghiên cứu sinh, học viên cao học.

Hội thảo không thu hội nghị phí.

Kính mời các đồng nghiệp đăng ký tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo tại đây.

Hạn đăng ký: 6/7/2014.

Chương trình chi tiết của hội thảo và các bài giảng xin được thông báo sau tại đây.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các đồng nghiệp.