Workshop-Conference on Earthquakes and Tsunami: Modeling and Observations

Thời gian: 08:00:11/12/2017 đến 17:00:22/12/2017

Địa điểm: VIASM

Ban tổ chức: - VIASM (Prof. Nguyen Huu Du, Director of VIASM) - ICTP (Dr. Abdelkrim Aoudia, Head of Earth Solid Physics, ICTP) - Prof. Pham Chi Vinh (Faculty of Mathematics-Mechanics-Informatics, VNU Hanoi University of Science) - Dr. Nguyen Xuan Anh (Director of Institute of Geophysics)

Mục đích: Hội nghị và hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi thông tin và đào tạo các học viên tham gia để hiểu rõ về các tình huống động đất và thu nhận các kiến thức liên quan đến động đất ở Việt Nam và các khu vực lân cận. Hội nghị và hội thảo cũng nhằm thúc đẩy và chỉ ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu Toán học trong các vấn đề liên quan đến động đất và sóng thần. Mục đích chính của hội nghị và hội thảo này là nâng cao khả năng ứng phó và khắc phục hậu quả của các quốc gia có khả năng sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần thông qua việc đào tạo và thiết lập một mạng lưới quốc tế các nhà khoa học trong lĩnh vực này. Chương trình của hội nghị và hội thảo bao gồm các chuỗi bài giảng, seminar và thảo luận trong vấn đề mô hình hóa động đất và sóng thần.

Cơ quan tổ chức và tài trợ (Host institution):

-        ICTP

-        VIASM

-        NAFOSTED

-        VNU Hanoi University of Science

-        Institute of Geophysics (IGP)

Language (Ngôn ngữ chính trong workshop):  English

Link trên web ICTP: http://indico.ictp.it/event/8176