Diễn đàn Công nghệ tài chính - Xu hướng Thế giới và thực tiễn Việt Nam

Thời gian: 08:00:06/10/2022 đến 17:00:07/10/2022

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

1. Mục tiêu, nội dung

Diễn đàn là sự kiện khởi đầu cho chuỗi gặp gỡ thường niên về Công nghệ tài chính giữa các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực liên ngành giữa toán ứng dụng, công nghệ thông tin và tài chính, quản trị rủi ro, từ đó, thúc đẩy các nghiên cứu và hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các ngân hàng, các tổ chức tài chính  ở Việt Nam.

Bên cạnh các báo cáo có tính chất tổng quan về tình hình nghiên cứu, ứng dụng, và xây dựng chính sách trong lĩnh vực công nghệ tài chính ở Việt Nam và trên thế giới, hai phiên làm việc song song sẽ gồm các báo cáo chuyên sâu về các chủ đề ứng dụng Toán và khoa học dữ liệu trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và quản trị rủi ro.           

2. Đối tượng tham dự

- Các sinh viên, nhà nghiên cứu về toán ứng dụng, công nghệ thông tin và tài chính từ các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia đang làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.  

- Các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia thực tiễn trong lĩnh vực toán ứng dụng và công nghệ tài chính, tài chính ngân hàng ở Việt nam và quốc tế.  .

3. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

 - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;

- Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Ban Chương trình

- PGS.TS Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);

- PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, Câu lạc bộ Nhà khoa học, ĐHQG Hà Nội(VSL-VNU);

- PGS.TS Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội;

- TS. Đinh Thị Thanh Vân, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội;

- TS. Lương Thái Bảo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

5. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

6. Ngôn ngữ sử dụng tại Diễn đàn: Tiếng Anh và Tiếng Việt (có phiên dịch).

7. Đăng ký tham dự: trước ngày 02/10/2022

Đăng ký tham dự theo Link: Tại đây

8. Đơn vị tài trợ:

  • Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030;
  • Câu lạc bộ Nhà khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Ngân hàng Quân đội MB Bank;
  • (Đang tiếp tục được cập nhật)

9. Liên hệ: 

- Thư ký chuyên môn Nguyễn Ngân Hà (VSL-VNU) - điện thoại: 0984612388

- Thư ký Nguyễn Quang Huy (VIASM) - điện thoại: 0943.982879, Bùi Thị Hải (VSL-VNU) - điện thoại: 0985180138

Email: fintech.forum2022@viasm.edu.vn