Hội thảo: “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”

Thời gian: 08:30:09/12/2021 đến 17:00:10/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Mục tiêu:

Hội thảo là cơ hội gặp gỡ giữa các nhà toán học trong và ngoài nước đang nghiên cứu về Giải tích phức và Hình học phức để trao đổi, thảo luận về một số vấn đề sau:

 - Hàm đa điều hòa dưới, toán tử Monge-Ampere phức và phương trình Monge-Ampere trên những tập mở của $C^n.$

- Xấp xỉ các hàm đa điều hòa dưới trên tập mở của  một tập giải tích V trong một tập mở $D \subset \mathbb C^n$ bởi những hàm đa điều hòa dưới và liên tục trên $\overline V.$ - Các nguyên lý so sánh cho toán tử Monge-Ampere phức trên tập giải tích V cùng với ứng dụng của nó trong việc nghiên cứu sự hội tụ của dãy các hàm đa điều hòa dưới trên tập giải tích khi đã biết thông tin về sự hội tụ của dãy các độ đo Monge-Ampere tương ứng.

- Các dạng Định lý cơ bản thứ hai của Lý thuyết Nevanlinna, các Định lý không gian con Schmidt của Xấp xỉ Diophantus và các vấn đề liên quan: Bài toán xác định duy nhất ánh xạ phân hình, họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình, đa tạp hyperbolic.

Ban Tổ chức: GS. TS. Nguyễn Quang Diệu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; GS.TSKH. Trần Văn Tấn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp Trực tuyến.

Báo cáo mời:

1. GS. Nguyễn Việt Anh – Đại học Lille, Pháp
2. PGS. Lữ Hoàng Chinh – Đại học Paris-Saclay, Pháp
3. GS. Đinh Tiến Cường – Đại học Quốc gia Singapore
4. GS. Nguyễn Quang Diệu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5. PGS. Nguyễn Thạc Dũng – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
6. GS. Nguyễn Tiến Dũng – Trường Đại học Toulouse, Pháp
7. PGS. Phạm Hoàng Hà – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
8. PGS. Nguyễn Xuân Hồng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
9. TS. Đỗ Hoàng Sơn – Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
10. TS. Dương Ngọc Sơn - Đại học Vienna, Áo
11. PGS. Ninh Văn Thu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
12. GS. Vũ Đức Việt – Đại học Cologne, Đức

Đăng ký tham dự: Để đăng ký, vui lòng truy cập:  Tại đây

Thời hạn đăng ký: Ngày 5 tháng 12 năm 2021

Liên hệ: Thư ký Nguyễn Quang Huy - Email: nqhuy@viasm.edu.vn