Đăng ký tham dự

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”.

Để đăng ký, vui lòng truy cập:  Tại đây

Thời hạn đăng ký: Ngày 5 tháng 12 năm 2021