Hội thảo định lý giới hạn địa phương cho cây Galton-Watson

Thời gian: 08:00:18/06/2018 đến 17:00:22/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Ban tổ chức: Lê Minh Hà (Viện NCCCT); Marc Peigne (ĐH Fr. Rabelais Tours, France); Jean-Stéphane Dhersin (ĐH Paris 13, France); Ngô Hoàng Long (ĐH Sư phạm Hà Nội)

Mục đích: Bài giảng này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả cổ điển và hiện đại về cây Galton-Watson. Sau khi giới thiệu khái niệm cây rời rạc, ta sẽ đưa ra một chứng minh khác cho các kết quả cổ điển về xác suất tuyệt chủng của quá trình Galton-Watson và về mô tả các quá trình này với điều kiện xảy ra hoặc không xảy ra sự tuyệt chủng. Sau đó ta nghiên cứu giới hạn địa phương của cây Galton-Watson tới hạn và dưới tới hạn với điều kiện cây có kích thước lớn. Ngoài ra hội thảo còn có nhiều báo cáo khoa học ngắn của các thành viên tham dự. Hội thảo phù hợp với sinh viên chuyên ngành Toán từ năm thứ 4 trở lên.

Tóm tắt:

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh 

Đăng kí tham dự: Để đăng ký online, xin vui lòng click vào đuờng link sau: http://viasm.edu.vn/hdkh/gw2018?userkey=dang-ky-tham-du

Thời hạn đăng kí: Trước ngày 10 tháng 6 năm 2018 

Báo cáo viên:

1. GS. Jean-Francois Delmas làm việc tại trường Ecole des Ponts ParisTech.

2. GS. Romain Abraham làm việc tại Viện Denis Poisson, Trường Đại học Orleans.

Hai GS Delmas và Abraham đều là chuyên gia về các mô hình xác suất trong sinh học và cây ngẫu nhiên.