Đăng ký tham dự

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội nghị “Một số chủ đề thời sự trong Toán học và ứng dụng”,  hình thức tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến. Hội nghị không thu phí tham dự. 

Để đăng ký, xin truy cập vào đường link sau: tại đây