HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R

Thời gian: 13:30 đến 17:00 ngày 20/08/2021, 08:15 đến 17:05 ngày 21/08/2021, 08:15 đến 11:50 ngày 22/08/2021, 13:30 đến 17:05 ngày 27/08/2021, 08:15 đến 17:05 ngày 28/08/2021, 08:30 đến 11:30 ngày 29/08/2021,

Địa điểm: Online

THÔNG BÁO SỐ 02

HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM  R

 

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ thị của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin thông báo Hội thảo Thống kê trong Khoa học xã hội với phần mềm  R có một số thay đổi như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Thời gian tổ chức Hội thảo được thay đổi sang lịch mới: từ ngày 20/8-22/8/2021 và 27/8-29/8/2021

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến  (quy mô tối đa 50 đại biểu)

Những đại biểu đã đăng ký sẽ được Ban tổ chức lựa chọn và gửi email xác nhận tham dự Hội thảo trước ngày: 14/08/2021, link tham dự trực tuyến sẽ được gửi trước ngày 19/08/2021.

3. Chương trình Hội thảo:

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

 

Thứ 6

20/8

13:30-13:35

                    Khai mạc

PGS. TS. Lê Minh Hà

13:35-14:25

Giới thiệu phần mềm R

TS. Nguyễn Thị Nhung

14:25-15:15

Thống kê mô tả với R

TS. Nguyễn Thị Nhung

15:15-15:30

Nghỉ giải lao

       

15:30-16:20

Một số dạng biểu đồ trên R

TS. Ngô Thị Thanh Nga

 

 

16:20-17:00

Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu trên R

TS. Trịnh Thị Hường

Thứ 7

21/8

8:15-9:05

Cơ sở xác suất của lý thuyết thống kê

 

PGS.TS Ngô Hoàng Long

9:05-9:55

Suy luận thống kê và các sai lầm thường gặp

PGS.TS Ngô Hoàng Long

9:55-10:10

Nghỉ giải lao

 

10:10-11:00

Một số vấn đề về độ tin cậy của thang đo

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

11:00-11:50

Thực hành xác định độ tin cậy thang đo trên R

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

TS. Đặng Xuân Cương

13:30-14:20

Quy trình phân tích EFA

TS. Đặng Xuân Cương

14:20-15:10

Kiểm định độ tin cậy và điều kiện thực hiện EFA

TS. Đặng Xuân Cương

15:10-15:25

Nghỉ giải lao

 

15:25-16:15

Các phương pháp trích xuất nhân tố (I)

 

TS. Nguyễn Thị Nhung

 

 

16:15-17:05

Thực hành trích xuất nhân tố trên R.

TS. Đặng Xuân Cương

Chủ nhật

22/8

8:15-9:05

Các phương pháp trích xuất nhân tố (II)

 (tiếp theo)

TS. Nguyễn Thị Nhung

 

9:05-9:55

Các phương pháp xoay 

TS. Đặng Xuân Cương

9:55-10:10

Nghỉ giải lao

 

10:10-11:00

Diễn giải kết quả EFA

TS. Đặng Xuân Cương

11:00-11:50

Thực hành phân tích EFA trên R: A case study

TS. Trịnh Thị Hường

 

Thứ 6

27/8

13:30-14:20

Giới thiệu CFA, SEM, Sơ đồ đường dẫn

PGS. TS. Đào Thị Thanh Bình

 

14:20-15:10

Giả thuyết và kiểm định mô hình CFA/SEM

PGS. TS. Đào Thị Thanh Bình

 

15:10-15:25

Nghỉ giải lao

 

15:25-16:15

Ước lượng mô hình và thước đo mô hình

PGS. TS. Đào Thị Thanh Bình

 

16:15-17:05

Một số vấn đề về độ tin cậy của thang đo và các chú ý trong quy trình chạy CFA/SEM trong R

TS. Trịnh Thị Hường

Thứ 7

28/8

 

 

8:15-9:05

Một số gói lệnh trên R cho phân tích CFA

TS. Đặng Xuân Cương

9:05-9:55

Một số gói lệnh trên R cho phân tích SEM

TS. Ngô Thị Thanh Nga

9:55-10:10

Nghỉ giải lao

 

10:10-11:00

Thực hành phân tích CFA trên R: A case study

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

11:00-11:50

Thực hành phân tích SEM trên R: A case study

TS. Trịnh Thị Hường

13:30-14:20

Giới thiệu trường phái Bayes trong thống kê

 

PGS.TS Ngô Hoàng Long

14:20-15:10

Một số loại phân phối tiên nghiệm phổ biến: tiên nghiệm khuyết thông tin và tiên nghiệm liên hợp

 

TS. Đỗ Văn Cường

15:10-15:25

Nghỉ giải lao

 

15:25-16:15

Suy luận Bayes cho mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

TS. Đỗ Văn Cường

 

16:15-17:05

Suy luận Bayes cho mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và Thực hành phân tích Bayes với phần mềm WINBUGS

TS. Đỗ Văn Cường

Chủ nhật

29/8

8:30-9:30

Thảo luận bài tập lớn

 

PGS.TS Ngô Hoàng Long

PGS. TS. Đào Thị Thanh Bình

TS. Trịnh Thị Hường

TS. Ngô Thị Thanh Nga

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

TS. Nguyễn Thị Nhung

TS. Đặng Xuân Cương

TS. Đỗ Văn Cường

9:30-9:45

Nghỉ giải lao

9:45-11:15

Báo cáo

11:15-11:30

Tổng kết

PGS. TS. Lê Minh Hà

 Chi tiết xin vui lòng xem thông tin tại website: https://viasm.edu.vn, fanpage www.facebook.com/viasmeduvn ​​​​​​​​của Viện hoặc liên hệ: Thư ký Nguyễn Văn Trọng, điện thoại: 0375 685 486  trong giờ hành chính, email: nvtrong@viasm.edu.vn.

BAN TỔ CHỨC