Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học “Tính toán lượng tử: Lý thuyết và thực hành

 

Thời gian

Địa điểm

8h45-10h15

10h30-12h

nghỉ

13h45-15h15

15h30-17h

Thứ 7, 14/11

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Đại số ma trận cho cơ học lượng tử (Đỗ Vân Nam)

Thực tập đại số ma trận (Đỗ Vân Nam)

 

Cơ học lượng tử 1 (Nguyễn Bá Ân)

Cơ học lượng tử 2 (Nguyễn Bá Ân)

Chủ nhật, 15/11

Tính toán lượng tử 1 (Nguyễn Văn Duy)

Tính toán lượng tử 2 (Nguyễn Văn Duy)

 

Ngôn ngữ lập trình lượng tử (Nguyễn Quốc Hưng)

Thuật toán Deutsch Jozsa (Nguyễn Quốc Hưng)

Thứ 2, 16/11

16h30-18h00: thuật toán Grover (Nguyễn Quốc Hưng, Trần Minh Đức)

 

18h15-19h45: thực hành D-J và Grover (Nguyễn Quốc Hưng, Trần Minh Đức)

Thứ 3, 17/11

16h30-18h00: Máy tính lượng tử (Nguyễn Quốc Hưng)

 

18h15-19h45: Qubit siêu dẫn (Nguyễn Văn Duy)

Thứ 7, 21/11

Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội, Ba Vì

Biến đổi Fourier lượng tử (Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công Hà)

Thuật toán Shor (Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công Hà)

 

Thuật toán Shor (TH) (Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công Hà)

Thuật toán Shor (TH) + hackathon (Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công Hà)

Chủ nhật, 22/11

Một số loại qubit nâng cao (Nguyễn Bảo Long*)

Mô phỏng lượng tử (Nguyễn Quốc Hưng, Trần Minh Đức)

 

Thực hành mô phỏng lượng tử (Nguyễn Quốc Hưng, Trần Minh Đức)

 

* Học online với giảng viên từ nước ngoài.