Khoá học về Toán học trong môi trường

Thời gian: 09:00:12/11/2019 đến 17:00:13/11/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM

Ban Tổ chức

Lê Minh Hà (VIASM/Việt Nam), Nguyễn Hữu Dư (VNU/Việt Nam), Pierre Auger (UMMISCO/IRD/CH Pháp), Tri Nguyen-Huu (UMMISCO/IRD/ CH Pháp), Nguyễn Ngọc Doanh (UMMISCO/IRD/ CH Pháp và ĐH Thuỷ Lợi).

Báo cáo mời/Giảng viên

- Benoit Gaudou (UMMISCO/IRD and Université Toulouse 1 Capitole, IRIT).

- Nguyen Ngoc Doanh (WARM, UMMISCO, IRD/France and Thuyloi University)

- Tri Nguyen-Huu, UMMISCO, IRD, France

- Pierre Auger, UMMISCO, IRD, France

Mục tiêu/ Nội dung

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và giới thiệu một số kiến thức nâng cao về mô hình toán học trong môi trường. Học viên sẽ học một chuỗi các bài giảng về lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong hệ sinh thái và hệ kinh tế sinh học (mô hình đánh bắt cá); lý thuyết và ứng dụng của mô hình máy tính trong một số bài toán về đô thị (di chuyển, ngập lụt, tản cư, sơ tán,…). Thông qua khoá học này, ban tổ chức sẽ lựa chọn một số học viên có năng lực và quan tâm đến lĩnh vực toán học trong môi trường cho các chương trình cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ.

Đăng ký tham dự tại: https://drive.google.com/file/d/1kT9oQf5DcHYrADuwhO0acMi1FPuM9arq/view

Thông tin liên hệ: Anh Lê Hà Đức (lehaduc AT outlook.com)