Báo cáo mời

1. GS. Christine Thomas-Agnan, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp

1.jpg

Professor Christine Thomas-Agnan obtained her PhD in mathematics at the University of California in Los Angeles (UCLA) in 1987. Since 1994, she has been a professor in mathematics at “university Toulouse 1 Capitole” and she teaches in Toulouse School of Economics. Her research interests are: Spatial econometrics, Spatial point processes, Compositional data analysis, Market share regression models, Political economics statistical models, Non and semi parametric inference, Conditional quantiles and expectiles, efficiency measures and Applications to statistics and probability of reproducing kernels Hilbert space theory. She has supervised many PhD students.

2. PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội

Dao-Thi-Thanh-Binh.jpg

PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Hà Nội. PGS.TS. Bình nhận bằng Tiến sĩ Toán Tài chính, Trường Đại học Dauphine, cộng hòa Pháp từ năm 2005. PGS.TS. Bình có các công trình nghiên cứu theo 3 hướng: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Rủi ro (đặc biệt là Rủi ro Tín dụng) và Tối ưu danh mục, định giá chứng khoán. PGS.TS. Bình có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo các khóa đại học, sau đại học, chính quy hay các chương trình chuyên biệt liên quan đến Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế lượng trong nước và quốc tế (Trường Dauphine- Pháp, Trường Parma – Ý, Trường LaTrobe – Úc).

3. TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại

Trinh-Huong.jpg

TS. Trịnh Thị Hường, giảng viên bộ môn Toán Trường Đại học Thương mại. TS. Hường bảo vệ luận án Tiến sĩ về Toán ứng dụng tại trường Đại học Toulouse 1 Capitole, Toulouse, cộng hòa Pháp năm 2018. TS. Hường đã có 12 công trình nghiên cứu ứng dụng đã công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín và có kinh nghiệm phân tích số liệu trong nhiều dự án của các tổ chức phi chính phủ. TS. Hường đã tham gia tổ chức 2 hội thảo quốc tế và quốc gia về ứng dụng của xác suất và thống kê. TS. Hường đã giảng dạy và phụ trách chuyên môn các khóa tập huấn về Thống kê Ứng dụng hiện đại với phần mềm thống kê R, tổ chức bởi viện VIASM, từ năm 2019.