Chương trình Triển lãm

Chương trình Triển lãm

Thứ tư ngày 19/10/2022 

Thời gian

Nội dung

09:00 – 09:30

Tiếp đón

09:30 – 09:35

Giới thiệu đại biểu

09:35 – 09:45

Phát biểu Khai mạc triển lãm

PGS. TS. Lê Minh Hà – Giám đốc điều hành VIASM

09:45 – 10:00

Giới thiệu về các mô hình triển lãm

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Doanh – Giám đốc TTXS ACROSS, Viện IRD & Trường ĐH Thuỷ lợi

10:00

Thăm quan các gian hàng triển lãm