Triển lãm các mô hình toán học

Thời gian: 19-23/10/2022

Địa điểm: Sảnh tiếp đón - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

- Mô hình 1- HoanKiem Air: HoanKiemAir là một mô hình về mối quan hệ giữa các phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí. Mô hình cho phép kiểm thử các kịch bản về quản lý các phương tiện giao thông khác nhau và ảnh hưởng của chúng lên chất lượng không khí. Mô hình được thiết kế trực quan trên sa bàn mô phỏng cho phép những người sử dụng có thể dễ dàng tương tác thử nghiệm các kịch quản quản lý phương tiện giao thông khác nhau và quan sát các kết quả mô phỏng trực quan trên sa bàn.

- Mô hình 2-Lan toả chất độc dioxin tại sân bay Biên Hoà đây là một mô hình, mô phỏng trực quan trên sa bàn mô tả sự lan truyền của chất độc dioxin xung quanh khu vực sân bay Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Mô hình được thiết kế dựa trên việc kết hợp mô hình tán xạ khuếch tán và mô hình đa tác tử trên nền hệ thống thông tin địa lý GIS của khu vực nghiên cứu nhằm (1) thể hiện hàm lượng chất độc dioxin theo không gian và thời gian tại sân bay Biên hoà theo số liệu cung cấp; và (2) mô phỏng sự lan truyền của chất độc dioxin trong khu vực nghiên cứu với các kịch bản giả định khác nhau. 

- Mô hình 3-Mô hình mô phỏng sự cố môi trường đây là mô hình trực quan mô phỏng sự cố cháy nổ tại khu vực sản xuất của một nhà máy theo các kịch bản khác nhau: phạm vi bên trong nhà máy đối với các sự cố cháy nổ đơn lẻ, mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng hóa chất nổ và các yếu tố khí hậu thời tiết (các kịch bản sự cố); phạm vi liên tỉnh bên ngoài nhà máy đối với sự cố cháy nổ liên hoàn (nổ toàn nhà máy), mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng hóa chất nổ và các yếu tố khí hậu thời tiết (các kịch bản sự cố). Mô hình cung cấp hình ảnh trực quan hỗ trợ nâng cao nhận thức ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân nhà máy về các sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại khu vực sản xuất của nhà máy. Mô hình cũng hỗ trợ công tác tổ chức tập huấn các giải pháp ứng phó trên mô hình (kết hợp với các tác tử) giúp tiết kiệm chi phí diễn tập và đa dạng hóa các loại hình diễn tập ứng phó sự cố.

- Mô hình 4-Mô hình hỗ trợ quản lý hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải đây là một mô hình hỗ trợ ra quyết định bằng việc thử nghiệm các giải pháp thay thế khác nhau trong quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải thông qua mô hình sa bàn trực quan. Mô hình nhằm mục đích tăng cường tương tác giữa các bên liên quan và hỗ trợ đánh giá các phương án thay thế như thay đổi sử dụng đất như chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm, xây dựng thêm các con đê,…hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý bền vững hệ thống thuỷ lợi.

- Mô hình 5-Mô hình thuỷ lực trên hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải đây là mô hình mô tả động lực dòng chảy trên hệ thống kênh thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. Mô hình kết hợp với thể hiện trực quan trên sa bàn thông tin mực nước theo các thời kỳ sản xuất nông nghiệp khác nhau trong năm. Mô hình cũng dự báo xu thế mực nước trên các kênh của hệ thống từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ điều hành hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Mô hình tương tác “RÁC”: hỗ trợ thảo luận quản lý rác thải tại Việt Nam

RÁC là một mô hình có nhiều người tham gia nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm chất thải sinh hoạt và tác động của nó đối với hệ thống thủy lợi. Mô hình cũng tạo không gian cho các ý tưởng sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy đối thoại xã hội giữa các bên liên quan khác về vấn đề ô nhiễm. Mô hình này dựa trên sự phát triển của việc quản lý chất thải và sản xuất nông nghiệp trong một khu vực giả lập của một xã. Xã này được chia thành bốn thôn, mỗi thôn đều phải đối mặt với những vấn đề cụ thể do vị trí địa lý của các thôn ở thượng nguồn hay hạ lưu. Lựa chọn không sử dụng một khu vực thực tế mà thay vào đó là một khu vực giả lập có đặc điểm gần với một số khu vực thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, để người chơi nhất là người chơi ở các khu vực khác nhau thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải dễ dàng nói trao đổi hơn về các vấn đề ô nhiễm.