Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Thời gian: 08:00:25/07/2022 đến 17:30:28/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội

Ban Tổ Chức:

  • Phan Văn Tuộc (Đại Học Tennessee-Knoxville, Mỹ)
  • Trần Vĩnh Hưng (Đại học Wisconsin Madison, Mỹ)

Báo cáo mời:

  • Dương Giao Kỵ (Trường Đại Học An Giang).
  • Đinh Nho Hào (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam).
  • Lê Thị Thu Thuỷ (Đại học North Carolina -Charlotte, Mỹ).
  • Nguyễn Trung Thành (Đại học Rowan,Mỹ).
  • Nguyễn Hoàng Lộc (Đại học North Carolina - Charlotte, Mỹ).
  • Đặng Đức Trọng (Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chi Minh)
  • Phan Văn Tuộc (Đại học Tennessee - Knoxville, Mỹ).
  • Trần Vĩnh Hưng (Đại học Wisconsin Madison, Mỹ).

Nội dung:

Hội thảo gồm 4 ngày thảo luận chuyên sâu về Phương trình đạo hàm riêng và các vấn đề liên quan. Mỗi báo cáo mời sẽ trình bày về một số ý tưởng/hướng nghiên cứu của mình, sau đó thảo luận cùng các đại biểu tham dự. Chúng tôi hy vọng Hội thảo sẽ là cơ hội để các nhà khoa học trao đổi một cách cởi mở, từ đó tạo ra một mạng lưới kết nối và hợp tác nghiên cứu mạnh mẽ về sau.

Lưu ý: Hội thảo này có nội dung liên quan tới Trường hè "Toán học của hệ khí Bose tương tác". Quý đại biểu có thể đăng ký đồng thời cả hai hoạt động. Thông tin về Trường hè vui lòng xem tại đây: https://viasm.edu.vn/hdkh/MIBG2022

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Đối tượng tham dự: Các Giáo sư, sinh viên, học sinh yêu thích Toán học

Hạn đăng ký tham dự: 26/6/2022

Hạn đăng ký tài trợ: 15/6/2022 

Liên hệ:  nhmy@viasm.edu.vn