Trường hè: Lý thuyết số từ cổ điển đến hiện đại

Thời gian: 09:00:07/09/2015 đến 16:30:11/09/2015

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Tóm tắt:

Ngày 7/9/2015, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán bắt đầu diễn ra Trường hè Lý thuyết số từ cổ điển đến hiện đại. Trường hè sẽ diễn ra đến hết ngày 11/9/2015 do GS. Ngô Bảo Châu và TS. Lê Hùng Việt Bảo (cả hai đều được hai Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế).

Số học là một trong hai bộ môn khởi thủy của Toán học. Số học luôn luôn đem lại những câu hỏi hóc búa mới, làm dấy lên những nghiên cứu mới. Trong loạt bài giảng này GS. Ngô Bảo Châu và TS. Lê Hùng Việt Bảo sẽ cùng người học đi ngược dòng lịch sử đi từ số học Euclid cho tới Toán học hiện nay để người học mường tượng về tiến trình phát triển toán học và sự phát sinh của một số nhánh của ngành toán học.

Do thời gian có hạn các giảng viên chọn một số bài toán tiêu biểu và với phát biểu đơn giản mà lời giải của nó bao hàm một số ý tưởng có tính cách mạng.

Hi vọng loạt bài giảng có thể đem đến cho người nghe kiến thức và phương pháp để tiếp cận với lý thuyết số hiện đại.

Giảng viên: GS. Ngô Bảo Châu – Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Đại học Chicago, Mỹ; TS. Lê Hùng Việt Bảo – Đại học Chicago, Mỹ

Chương trình::

+ Sáng (9:00 – 11:30): Bài giảng của GS. Ngô Bảo Châu

+ Chiều (14:00 – 16:30): Bài giảng của TS. Lê Hùng Việt Bảo

Đối tượng học viên::

Giảng viên, nghiên cứu sinh ngành đại số và lý thuyết số

Giáo viên chuyên toán chuyên dạy số học