Hội nghị Toán học phối hợp Việt – Pháp

Thời gian: 08:30:20/08/2012 đến 17:00:24/08/2012

Địa điểm: Đại học Huế

Ban tổ chức: Lê Tuấn Hoa (Viện NCCCT), Lê Mạnh Thạnh (ĐH Huế), Nguyễn Thắm(ĐH Huế), Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), Trần Đạo Dõng (ĐH Huế), Đoàn Thế Hiếu (ĐH Huế), Lê Văn Thuyết (ĐH Huế), Phan Nhật Tĩnh (ĐH Huế).

Báo cáo mời: Báo cáo mời toàn thể: Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago – Viện NCCCT), Đinh Tiến Cường (ĐH Paris 6), Hélène Esnault (ĐH Duisburg-Essen), Patrick Gérard (ĐH Paris 11), Benedict Gross (ĐH Harvard), Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHQG Hà Nội), Jean Bernard Lasserre (ĐH Toulouse), Pierre Mathieu (Marseille), Huỳnh Văn Ngãi (ĐH Qui Nhơn), Sylvain Sorin (ĐH Paris 6), Ngô Việt Trung (Viện Toán học), Vũ Hà Văn (ĐH Yale), Jean Christophe Yoccoz (ĐH Collège de France, Paris).

Tóm tắt:

Đây là hội nghị phối hợp của Hội Toán học Việt Nam (VMS) và Hội Toán học Pháp (SMF), sẽ được tổ chức tại ĐH Huế, từ 20 đến 24 tháng 8, năm 2012. Huế là cố đô của Việt Nam và nằm ở giữa đất nước.

Hội nghị có các báo cáo mời toàn thể, các tiểu ban và các thông báo ngắn. Ngoài ra còn có báo cáo có nội dung đại chúng, các buổi thảo luận về hợp tác toán học giữa hai nước, cũng như vai trò của Toán trong xã hội nói chung và mối quan hệ giữa Toán và Công nghiệp nói riêng.

Hội nghị được tổ chức bởi Hội Toán học Việt Nam, Hội Toán học Pháp, Đại học Huế và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Viện NCCCT).

Chương trình và Tóm tắt của Hội nghị

Thông báo cuối cùng


Các cơ quan tài trợ:

- Viện NCCC về Toán, Đại học Huế, Viện KH&CN Việt Nam, Viện Toán học, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

- LIA CNRS Formath-Vietnam (Pháp), GDRI CNRS Singularity (Pháp), the program ARCUS MAE-régions IDF/Midi pyrénées (Pháp).


Giảng bài đại chúng:
Pierre Cartier (IHES, Paris).


Hội nghị còn 15 tiểu ban.


Đại số giao hoán

Đồng trưởng tiểu ban: Marcel Morales (Grenoble, morales@ujf-grenoble.fr), Ngô Việt Trung (Viện Toán học, nvtrung@math.ac.vn)


Giải tích ngẫu nhiên và thống kê trong tài chính

Đồng trưởng tiểu ban: Pham Huyên (ĐH Paris 7, pham@math.jusieu.fr), Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Toulouse, tienzung@math.univ-toulouse.fr)


Giải tích phức và hình học

Đồng trưởng tiểu ban: Đinh Tiến Cường (ĐH Paris 6, dinh@math.jussieu.fr), Đỗ Đức Thái (ĐHSP Hà Nội, ducthai.do@gmail.com), Pascal Thomas (Toulouse, pthomas@cict.fr)


Giải tích số và Toán học ứng dụng

Đồng trưởng tiểu ban: Laurence Halpern (ĐH Paris 13, halpern@math.univ-paris13.fr), Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, vnphat@math.ac.vn)


Giải tích thực và phức

Đồng trưởng tiểu ban: Đinh Thanh Đức (ĐH Qui Nhơn, dinhthanhduc@gmail.com), Sandrine Grellier (ĐH Orléans, grellier@univ-orleans.fr)


Hình học và kỳ dị

Đồng trưởng tiểu ban: Jean-Paul Brasselet (ĐH Marseille, jpb@iml.univ-mrs.fr), Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học, vietdung@math.ac.vn)


Lý thuyết biểu diễn

Đồng trưởng tiểu ban: Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago – Viện NCCCT, ngo@math.uchicago.edu), Ngô Đắc Tuấn (ĐH Paris 13, ngodac@math.univ-paris13.fr), Phùng Hồ Hải (Viện Toán, phung@math.ac.vn)


Lý thuyết xác suất

Đồng trưởng tiểu ban: Fabienne Castell (ĐH LATP, Marseille, castell@cmi.univ-mrs.fr), Nguyễn Hữu Dư (ĐHQG Hà Nội, dunh@vnu.edu.vn), Pierre Mathieu (LATP, Marseille, pierre.mathieu@cmi.univ-mrs.fr)


Mô hình toán học của các hệ sinh học

Đồng trưởng tiểu ban: Nguyễn Phương Anh (ĐHBK Hà Nội, nguyen_pa@yahoo.fr), Paul-Henry Cournède (ĐH Centrale-INRIA Saclay, paul-henry.cournede@ecp.fr)


Phương trình đạo hàm riêng

Đồng trưởng tiểu ban: Fabrice Planchon (ĐH Nice, fab@math.unice.fr), Frédéric Klopp (ĐH Paris 6, klopp@math.jussieu.fr), Nguyễn Minh Trí (Viện Toán, triminh@math.ac.vn)


Quy hoạch DC và DCA: Lý thuyết, thuật toán và ứng dụng

Đồng trưởng tiểu ban: Lê Thị Hoài An (ĐH Lorraine, lethi@univ-metz.fr), Phạm Đình Tảo (ĐH INSA-Rouen, pham@insa- rouen.fr), Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, ndyen@math.ac.vn)


Toán học rời rạc
(Website tiểu ban Toán rời rạc)

Đồng trưởng tiểu ban: Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, phan.haduong@gmail.com), Christophe Crespelle ( christophe.crespelle@inria.fr)


Toán học ứng dụng trong hệ sinh thái

Đồng trưởng tiểu ban: Pierre Auger (Viện NC Phát triển, pierre.auger@ird.fr), Nguyễn Hữu Trí (Viện NC Phát triển, tri.nguyen-huu@ird.fr)


Tối ưu hóa

Đồng trưởng tiểu ban: Phan Quốc Khánh (ĐHQG TP HCM, pqkhanhus@gmail.com), Đinh Thế Lục (ĐH Avignon, dtluc@univ-avignon.fr), Michel Théra (ĐH Limoges, Michel.thera@unilim.fr)


Topo và lý thuyết đồng luân

Đồng trưởng tiểu ban: Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHQG Hà Nội, nhvhung@vnu.edu.vn), Lionel Schwartz (ĐH Paris 13, Schwartz@math.univ-paris13.fr)


Ban chương trình:

Jean-Paul Brasselet (ĐH Marseille), Marc Bui (ĐH EPHE), Patrick Louis Combettes (ĐH Paris 6), Nguyễn Hữu Dư (ĐHQG Hà Nội), Lê Tuấn Hoa (Viện NCCCT), Phan Quốc Khánh (ĐHQG TP HCM), Hà Huy Khoái (Viện Toán học), Etienne Pardoux (ĐH Marseille), Lionel Schwartz (ĐH Paris 13), Đỗ Đức Thái (ĐHSP Hà Nội), Michel Zinsmeister (ĐH Orléans).


Đăng ký:

Những người tham dự cần đăng ký tại một trong những Website dưới đây:

http://fvc.hueuni.edu.vn

http://smf.emath.fr/content/smf-vms-joint-congress

Hoặc gửi email tới : fvc2012@math.ac.vn Subject : Tham dự hội nghị

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 15 tháng 06 năm 2012

Tin mới

Tài trợ cho cán bộ trẻ tham dự

Để tạo điều kiện cho một số cán bộ trẻ đã đăng kí tham dự Hội nghị nhưng chưa tìm được nguồn tài trợ, VIASM có thể xét tài trợ một số ít người tham dự thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

1. Là người Việt Nam (trong hoặc ngoài nước) không quá 35 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh, hoặc là sinh viên giỏi đã có kết quả nghiên cứu;

2. Đã đăng kí tham dự Hội nghị và chưa được cơ quan hoặc đề tài nghiên cứu nào (kể cả đề tài nhóm NAFOSTED) tài trợ;

3. Có thư giới thiệu của một nhà toán học có uy tín, có học vị tiến sĩ;

4. Gửi đơn xin tài trợ theo mẫu kèm theo: Mẫu


Các khoản tài trợ:

1. Vé tàu hai chiều đến Huế. Cá nhân tự mua vé và nhận thanh toán chiều đi tại Huế sau khi nộp cuống vé. Số tiền còn lại sẽ được trả vào tài khoản sau khi VIASM nhận được cuống vé chiều về. Nếu tự mua vé đi bằng máy bay thì được hoàn trả bằng tiền vé tàu nằm với điều kiện phải gửi lại Boarding Pass + bản chụp vé điện tử.

2. Chung phòng đôi tại khách sạn do VIASM bố trí (dự kiến: khách sạn mini).


Thời hạn xin tài trợ
: Trước ngày 10 tháng 8 năm 2012.

Để biết thông tin, cũng có thể xem: http://www.vms.org.vn/conf/smf-vms

Xem một số ảnh của Hội nghị tại đây.