Hội thảo: Quá trình ngẫu nhiên: phương pháp số và các vấn đề liên quan

Thời gian: 09:00:22/08/2016 đến 17:00:25/08/2016

Địa điểm: B4-705

Ban tổ chức: GS. Stefan Ankirchner, GS. Nguyễn Hữu Dư, TS. Ngô Hoàng Long

Mục đích: Hội thảo nhằm liên kết một vài nhóm nghiên cứu của châu Á và châu Âu, tạo ra một diễn đàn để tăng cường trao đổi, hợp tác và hỗ trợ phát triển khoa học. Mục tiêu quan trọng nhất của hội thảo là khởi tạo các dự án hợp tác nghiên cứu mới.

Báo cáo mời: Stefan Ankirchner (University of Jena), Alexander Fromm (Technische Universitat Berlin), Nguyen Huu Du (VIASM), Tran Vu Duc (Hoa Sen University), Philipp Harms (Freiburg University), Pham Viet Hung (Hanoi National University of Education), Tran Ngoc Khue (Pham Van Dong University, Quang Ngai), Nabil Kazi-Tani (ISFA, Lyon 1 University), Dai Taguchi (Ritsumeikan University), Tran Hung Thao (Institute of Mathematics), Le Vi (Vietnam National University), Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan University), Ngo Hoang Long (Hanoi National University of Education), Ivan Nourdin(Luxembourg University), Shigeyoshi Ogawa (Ritsumeikan University), Dylan Possamai (Université Paris Dauphine), Ilya Pavlyukevich (University of Jena), Johannes Ruf (UCL and Oxford-Man Institute ), Le Vi (Vietnam National University, Hanoi).

Tóm tắt:

Hội thảo đề cập đến một số hướng phát triển gần đây trong lĩnh vực giải tích ngẫu nhiên bao gồm phương trình vi phân ngẫu nhiên không chính qui, các quá trình ngẫu nhiên ổn định và phương trình vi phân ngẫu nhiên nghịch. Các thảo luận tập trung vào việc nghiên cứu các định lý giới hạn và các phương pháp xấp xỉ số cho các quá trình ngẫu nhiên không chính qui.

Dowload Lectures here