TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08:00:18/07/2022 đến 17:00:31/07/2022

Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

1. Mục đích: Trường hè Toán học sinh viên nhằm giới thiệu cho sinh viên một số chủ đề của Toán học lý thuyết và Toán ứng dụng đã và đang được quan tâm trên thế giới. Thông qua các bài giảng, sinh viên sẽ được mở rộng thêm kiến thức và hiểu biết về văn hóa Toán học, từ đó định hướng cho việc nghiên cứu, học tập tiếp theo.  

2. Nội dung: Trường hè Toán học sinh viên 2022 được tổ chức trong thời gian 02 tuần, bao gồm các chuyên đề như sau:

 • Tuần 1 từ ngày 18/07-24/7/2022: Chuyên đề chung cho tất cả sinh viên tham dự Trường hè:

          - Các mô hình Toán học (Mathematical Modelling).

 • Tuần 2 từ ngày 25/7-31/7/2022: bao gồm 2 chuyên đề do sinh viên tự chọn:   

          - Chuyên đề I: Đại số tuyến tính trong Khoa học dữ liệu (Linear algebra for Data Science).

          - Chuyên đề II: Mở đầu về hệ động lực (An invitation to Dynamical Systems).

3. Đối tượng: Sinh viên lĩnh vực Toán và Thống kê (Toán học, Khoa học tính toán, Toán ứng dụng, Toán cơ, Toán tin, Thống kê, Toán kinh tế) và Sư phạm Toán thuộc các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

4. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Từ ngày 18/7-31/7/2022.
 • Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

5. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 • Trường Đại học Tây Nguyên

6. Phụ trách chuyên môn:

 • PGS. TS. Nguyễn Thạc Dũng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Giảng viên 

 • PGS.TS. Ngô Quốc Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • TS. Lê Ánh Hạ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
 • TS. Nguyễn Ngọc Phan, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

9. Số lượng dự kiến: 150 sinh viên

10. Thông tin tài trợ:

 • Trường hè miễn phí đối với người tham dự. 
 • Học viên được tài trợ chỗ ở, chi phí đi lại và một phần sinh hoạt phí trong suốt thời gian diễn ra Trường hè.

Xem chi tiết thông báo số 1 tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1XrIx4iyYNV5EXn0TD9SjhZIip2aN79G9/view?usp=sharing