VIASM Annual Lectures

Thời gian: 08:30:19/08/2019 đến 11:45:21/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

- Báo cáo mời: 

Prof. Nguyễn Việt Anh (University of Lille, France)

Nguyễn Việt Anh tốt nghiệp khoa Toán trường ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1995, bảo vệ Tiến sỹ tại Marseille (CH Pháp) năm 2001, là cán bộ Viện Toán học Việt Nam từ 2005 đến 2012, làm việc tại ĐH Paris 11 (CH Pháp) từ 2009 đến 2016, hiện đang làm việc tại ĐH Lille (CH Pháp).

Nghiên cứu về Giải Tích, Hình học và Hệ động lực học phức. Trong 10 năm gần đây nghiên cứu lý thuyết đa thế vị, phương trình Monge-Ampère phức, lý thuyết dòng dương đóng (positive closed currents) và dòng dương điều hòa (positive harmonic currents), và tìm ứng dụng của các lý thuyết này trong các lĩnh vực khác của Toán học. Đặc biệt áp dụng vào lý thuyết ergodic cho các không gian phân lá (laminations) và các đa tạp phân lá (foliations).

Website: http://math.univ-lille1.fr/~vnguyen/index_English.html

- Thành phần tham dự:

Sinh viên Đại học và sau Đại học, các nhà nghiên cứu quan tâm tới Hệ động lực học phức, Giải Tích phức và Hình học phức. 

- Đăng ký tham dự (hạn 10/8): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGd2fzs_vgJEp1njnrXvU9bbQSuDERJYt117SnH5G94kfoDQ/viewform

- Ngôn ngữ chính trong workshop: Tiếng Việt 

- Liên hệ: Vũ Thị Kim Xuyến (vtkxuyen@viasm.edu.vn)