Các số cũ của tạp chí Toán

Göttinger Digitalisierungszentrum
Tạp chí và một số ấn phẩm của Đức và châu Âu. Danh sách các tạp chí download fulltex

Hội Toán học Mỹ (AMS)
Người dùng có thể truy cập tự do các bài báo trên các tạp chí xuất bản bởi AMS sau 5 năm kể từ ngày xuất bản. Danh sách các tạp chí download fulltex

EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek – University Library of Regensburg
Có một cơ sở dữ liệu rất lớn các tạp chí trên internet và một bộ lọc các tạp chí có thể truy cập miễn phí. Danh sách các tạp chí download fulltex

EuDML (European Digital Mathematics Library)
Dự án được tài trợ một phần bởi Liên minh Châu Âu nhằm tập hợp các tạp chí toán tại châu Âu và phân loại để tiện dụng cho người dùng. Để tìm bài báo, người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao, hoặc theo phân loại các bài báo theo chủ đề hoặc theo tạp chí. Danh sách các tạp chí download fulltex

Nhà xuất bản Elsevier
Từ 2012, Elsevier cho phép người dùng truy cập tự do các bài báo trên các tạp chí toán sau 4 năm xuất bản. Hiện nay người dùng có thể truy cập đến hơn 155,000 bài báo đã được Elsevier xuất bản Danh sách các tạp chí download fulltex