JVN-VIASM

Ngày 11/3/2013 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xuất Sắc John von Neumann – ĐHQG TP.HCM (JVN) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM). Mục đích tổng quát của các thoả thuận trong Bản ghi nhớ này là để thúc đẩy hợp tác của hai bên về nghiên cứu, đào tạo, phục vụ đất nước và cộng đồng khoa học.

Phạm vi hợp tác: Hai bên hợp tác phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng nghiên cứu ứng dụng các lý thuyết và mô hình toán giải quyết các vấn đề thực tiễn mà đất nước đang cần, trong đó có phối hợp về tổ chức các nhóm nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa bồi dưỡng và trường chuyên biệt vv.

Trong phạm vi đó, JVN và VIASM đã phối hợp tổ chức các hoạt động:

Hội thảo “Tương lai của thị trường tài chính: Sản phẩm phái sinh?” (17-19/6/2013)

Bài giảng đại chúng phối hợp JVN-VIASM: Trào lưu các khóa học đại trà trực tuyến mở MOOC (31/8/2013)