Hỗ trợ

Thông tin tuyển chọn nghiên cứu viên và nghiên cứu viên sau tiến sĩ (postdoc) năm 2023

For English announcement, see here

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2023 tới các nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm).

Ứng viên là những nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân ở trong và ngoài nước, thuộc lĩnh vực các khoa học Toán (bao gồm cả thống kê, khoa học dữ liệu,…).

Nhóm nghiên cứu: Viện khuyến khích nghiên cứu viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế nghiên cứu viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Hội đồng Khoa học của Viện sẽ căn cứ vào hồ sơ của ứng viên để xếp các nghiên cứu viên theo 5 vị trí:

  • Chuyên gia cao cấp: Dành cho ứng viên có thành tích khoa học đặc biệt xuất sắc.
  • Nghiên cứu viên cao cấp: Dành cho những ứng viên có học hàm là phó giáo sư trở lên hoặc có học vị tiến sĩ khoa học và có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
  • Nghiên cứu viên chính: Dành cho những ứng viên đã có học vị tiến sĩ và có thành tích nghiên cứu tốt.
  • Nghiên cứu viên: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và đã có một số công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
  • Nghiên cứu viên trẻ:  Dành cho ứng viên dưới 35 tuổi, đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Nghiên cứu viên sau tiến sĩ (postdoc): Năm 2023, Viện tuyển chọn tối đa 05 vị trí nghiên cứu viên sau tiến sĩ (postdoc) dành cho các nhà khoa học trẻ, mới bảo vệ tiến sĩ sau ngày 01/01/2017. Tiêu chuẩn và quyền lợi của nghiên cứu viên sau tiến sĩ giống như đối với nghiên cứu viên. Thời gian làm việc tại Viện tối đa là 1 năm và có thể được xem xét kéo dài thêm 01 năm nữa nếu có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Các nghiên cứu viên đến làm việc tại Viện sẽ được bố trí phòng làm việc, tài trợ kinh phí nghiên cứu và được giữ nguyên lương tại cơ quan cử đi (nếu ứng viên thuộc các cơ quan đơn vị nhà nước). Đối với nghiên cứu viên ở ngoài Hà Nội, Viện có thể tài trợ chỗ ở và vé đi lại một lần. Nghiên cứu viên phải dành toàn bộ thời gian làm việc tại Viện theo đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học của Viện xét duyệt. Kết quả nghiên cứu thực hiện trong thời gian này (toàn bộ hoặc một phần) phải ghi rõ sự tài trợ của Viện.

Đối với các nhóm nghiên cứu, ngoài việc tài trợ cho các thành viên của nhóm, Viện có thể hỗ trợ tổ chức các hoạt động khoa học (hội nghị, hội thảo, trường chuyên biệt…) trong thời gian làm việc tại Viện. Viện cũng xem xét mời và tài trợ cho khách mời (đặc biệt là các nhà khoa học đang làm việc ở nước ngoài) do nhóm đề xuất để hợp tác nghiên cứu. Các hoạt động khoa học có thể được đề xuất trong đề cương nghiên cứu hoặc trong thời gian đến làm việc ở Viện.

Đăng ký:

Hồ sơ đăng ký được nộp trên hệ thống Đăng ký nghiên cứu viên của Viện tại địa chỉ: rms.viasm.edu.vn.

Quy trình đăng ký:

  • Trưởng nhóm đăng ký, điền thông tin và nộp hồ sơ trên hệ thống Đăng ký nghiên cứu viên của Viện;
  • Sau khi Trưởng nhóm đăng ký trên hệ thống, mỗi thành viên sẽ nhận được quyền truy cập vào trang Hồ sơ đề tài của nhóm mình để bổ sung, cập nhật lý lịch khoa học cũng như các thông tin khác liên quan đến đề tài;
  • Đối với hồ sơ đăng ký nghiên cứu viên sau tiến sĩ, ứng viên cần có ít nhất 02 thư giới thiệu gửi trực tiếp đến địa chỉ email: application@viasm.edu.vn.

(Ứng viên đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký để biết thêm chi tiết).

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau ngày 31/12/2021, hệ thống Đăng ký Nghiên cứu viên sẽ đóng.

Kết quả xét duyệt Nghiên cứu viên năm 2023 sẽ được thông báo trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Liên hệ: Thông tin chi tiết xin liên hệ Phạm Thị Phương Cúc, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Email: application@viasm.edu.vn, điện thoại:  +84 24 3623 1542, máy lẻ 159 trong giờ hành chính.