Báo cáo mời

BÁO CÁO MỜI TOÀN THỂ

1. GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng 

DangHungThang-XS.jpg

GS .TSKH Đặng Hùng Thắng là Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Xác suất -Thống kê, Khoa Toán-Cơ-Tin học,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà nội. Giáo sư là chủ biên mạch Thống kê-Xác suất của Bộ Sách Giáo Khoa ‘’Kết nối trí thức với cuộc sống’’ của Nhà Xuất bản Giáo dục.

2. TS. Trần Dũng

TranDung.jpg

Tiến sĩ Trần Dũng là giảng viên cao cấp (senior lecturer) về giáo dục toán học và giáo dục STEM tại Trường Sư phạm Macquarie, Đại học Macquarie. Nghiên cứu của TS. Trần Dũng tập trung vào việc thiết kế và triển khai các chương trình nhằm cải thiện hiểu biết về toán học và thống kê của học sinh, khả năng sử dụng toán học và thống kê một cách hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, và trong cuộc sống công dân của một xã hội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích và phát triển chương trình giảng dạy ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thực hiện các cuộc phỏng vấn lâm sàng với học sinh tiểu học và phân tích cả dữ liệu định lượng và định tính. 

Ông muốn trao quyền cho giáo viên để tích hợp trải nghiệm giải quyết vấn đề trong cuộc sống thực và công bằng xã hội trong dạy học toán. Ông cho rằng giáo viên là tác nhân chính để tạo ra những thay đổi trong lớp học và kiến ​​thức nội dung sư phạm của họ là nền tảng cho những thay đổi này. Do đó, ông tập trung vào việc nâng cao kiến ​​thức của giáo viên để giúp họ xây dựng kiến ​​thức và các chiến lược sư phạm dựa trên kết quả nghiên cứu tập trung vào người học.

BÁO CÁO MỜI

1. TS. Trần Mạnh Cường

 1-Tr-n-M-nh-C-ng.jpg

TS. Trần Mạnh Cường là giảng viên Khoa Toán - Cơ - Tin học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

2. TS. Đặng Xuân Cương

2-TS-ng-Xu-n-C-ng.jpg

TS. Đặng Xuân Cương hiện đang công tác tại Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông có 16 năm kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai các dự án trong lĩnh vực đánh giá và đo lường giáo dục và giáo dục toán học. Hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào ứng dụng các lý thuyết đo lường giáo dục, đánh giá vì sự tiến bộ của người học, và các nhân tố ảnh hưởng đến thành tích của học sinh. Ông hoàn thành luận án tiến sĩ giáo dục tại trường Đại học Flinders năm 2020.

3. PGS. TS. Trần Kiêm Minh

3-profile-Tran-Kiem-Minh.png

PGS.TS. Trần Kiêm Minh là giảng viên cao cấp và Trưởng khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Khoa học luận và giáo dục toán học tại Đại học Paris Diderot, từng giảng dạy và nghiên cứu tại Viện đào tạo giáo viên Bretagne, Đại học Bretagne Occidentale, Pháp. Hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển tư duy toán học cho học sinh phổ thông, đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho giáo viên toán. PGS.TS. Trần Kiêm Minh có nhiều trải nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông môn toán và lĩnh vực đào tạo giáo viên của Pháp. 

4. TS. Phạm Sỹ Nam

4-TS-Ph-m-S-Nam.jpg

TS. Phạm Sỹ Nam là Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán. Ông là Trưởng Bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học, Trưởng chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học (Sau Đại học), trường Đại học Sài Gòn, thành viên ban soạn thảo chương trình môn Toán 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tác giả Sách giáo khoa môn Toán cấp THCS, THPT, Bộ sách Cánh Diều. 

Tiến sĩ Phạm Sỹ Nam đã tham gia biên soạn tài liệu, tập huấn các mô đun bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng giáo viên của Bộ giáo dục và Đào tạo.

5. PGS. TS. Ngô Hoàng Long

5-Ngo-Hoang-Long.jpgPGS. TS Ngô Hoàng Long bảo vệ luận án Tiến sĩ tại ĐH Ritsumeikan năm 2011. PGS. Ngô Hoàng Long đã chủ trì thành công 2 đề tài Nafosted, 3 nhóm nghiên cứu tại VIASM và công bố 20 bài báo về Thống kê và Toán ứng dụng. PGS. Long đã cộng tác với nhiều nhà toán học hàng đầu ở Nhật, Pháp. Ông đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, seminar và khoá bồi dưỡng chuyên môn về Thống kê và Xác suất cho giảng viên, sinh viên các trường đại học, giáo viên các trường phổ thông trên cả nước tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. PGS. Ngô Hoàng Long cũng tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán và biên soạn SGK môn toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện tại PGS. Ngô Hoàng Long là  Phó trưởng Khoa Toán Tin, Trường ĐHSP Hà Nội.

6. TS. Nguyễn Thị Hà Phương

6-Nguyen-Thi-Ha-Phuong.jpgTiến sĩ Nguyễn Thị Hà Phương là giảng viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tiến sĩ tham gia giảng dạy các môn về phương pháp dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Toán và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Nghiên cứu hiện tại của Tiến sĩ tập trung vào phát triển kiến thức và nâng cao năng lực nghiệp vụ của giáo viên trong việc giảng dạy môn toán ở cấp trung học và tiểu học.

7. PGS. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

7-PGS-L-Th-i-B-o-Thi-n-Trung.jpgPGS. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Didactic Toán (Giáo dục toán học trường phái Pháp) tại Đại học Joseph Fourier, Thành phố Grenoble, Cộng hòa Pháp (nay là Đại học Grenoble Alpes) và được Trường Đại học Sư phạm TP HCM bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư năm 2018. Phó Giáo sư tập trung vào hướng nghiên cứu thiết kế dạy học mang lại nghĩa cho kiến thức toán học.