Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GIẢNG DẠY THỐNG KÊ - XÁC SUẤT

 TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(TPSEC 2022)

Hà Nội, ngày 15 - 16 tháng 10 năm 2022

Thứ 7, ngày 15/10/2022

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

08h00 – 08h30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

08h30 - 08h45

Khai mạc 

Viện NCCCT

8h45 - 09h25

Báo cáo mời 1: Giảng dạy mạch Thống kê và Xác suất trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Những cơ hội, khó khăn và thách thức

GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

09h25 - 09h40

Giải lao

 

09h40 - 10h20

Báo cáo mời 2: Dữ liệu, dữ liệu, dữ liệu, ... Làm sao để giúp người học đối mặt với biển thông tin xung quanh mình?

TS. Trần Dũng

Macquarie University, Australia

10h20-10h45

Báo cáo 1: Sử dụng dữ liệu đánh giá quá trình cho giảng dạy và học tập nội dung Thống kê theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

TS. Đặng Xuân Cương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

10h45 - 11h10

Báo cáo 2: Sử dụng sơ đồ cây trong dạy học Xác suất

PGS.TS. Trần Kiêm Minh

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

11h10- 11h35

Báo cáo 3: Ứng dụng CNTT trong dạy học mạch Thống kê và Xác suất

TS. Phạm Sỹ Nam

Trường ĐH Sài Gòn

11h35 – 14h00

Nghỉ trưa

 

14h00 - 14h25

Báo cáo 4: Mạch Thống kê và Xác suất trong một số bộ Sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

TS. Trần Mạnh Cường

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội, và

PGS.TS. Ngô Hoàng Long

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

14h25 - 14h50

Báo cáo 5: Tiếp cận nghĩa của một số tri thức thống kê và xác suất thông qua hoạt động thực hành và trải nghiệm

PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

14h50- 15h15

Báo cáo 6: Phát triển kiến thức và thực hành nghiệp vụ của giáo viên Toán tương lai để dạy học giá trị trung bình, trung vị, độ phân tán của dữ liệu trên biểu đồ cột và biểu đồ histogram

TS. Nguyễn Thị Hà Phương

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

15h15-15h30

Giải lao

 

15h30- 17h00

Bàn tròn học thuật: Dạy học mạch Thống kê và Xác suất ở trường phổ thông trong sự kết nối với dạy học thống kê và xác suất ở trường đại học

 

Khách mời:

GS.TS. Trần Trung

TS. Trần Mạnh Cường

PGS.TS. Trần Kiêm Minh

TS. Phạm Sỹ Nam

TS. Nguyễn Thị Hà Phương

Dẫn chương trình:PGS.TS. Ngô Hoàng Long

Chủ nhật, ngày 16/10/2022

Chuyên đề: Nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá mạch Thống kê và Xác suất theo Chương trình Giáo dục phổ thông

8:30 - 10:00

Một số nội dung kiến thức mới trong mạch Thống kê và Xác suất ở Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông

PGS. TS. Ngô Hoàng Long

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

10:00-10:15

 Giải lao

 

10:15 -11:45

Phương pháp dạy học Thống kê và Xác suất định hướng năng lực- phẩm chất

TS. Trần Cường

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

11:45-14:00

Nghỉ trưa

 

14:00 - 15:15

Thiết kế công cụ đánh giá quá trình cho mạch Thống kê và Xác suất trong Chương trình Giáo dục phổ thông

 

TS. Đặng Xuân Cương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

15:15-15:30

 Giải lao

 

15:30-16:30

Một số nguồn học liệu giáo dục mở cho giảng dạy, học tập và đánh giá mạch Thống kê và Xác suất

 

TS. Đặng Xuân Cương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

16:30-16:45

Bế mạc

Ban tổ chức