Thông tin tài trợ

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 tài trợ cho học viên tham dự Trường Đông các chi phí, bao gồm:

  • Miễn học phí, tài liệu;
  • Ăn trưa và nước uống hàng ngày trong thời gian Trường đông;
  • Ban Tổ chức sẽ xem xét tài trợ chỗ ở và hỗ trợ chi phí đi lại cho một số ít các nhà khoa học trẻ, học viên sau đại học và sinh viên đến từ các tỉnh ngoài TP. Hồ Chí Minh (ưu tiên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long). Thông tin đăng ký xin tài trợ được nộp trực tiếp tại link đăng ký tham dự của Trường Đông.