Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: 15:00:18/01/2022 đến 11:45:19/01/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Tóm tắt:

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Mục tiêu: Mục đích của hội thảo này là giới thiệu một số phương pháp và hướng nghiên cứu cơ bản cũng như những phát triển gần đây trong lĩnh vực giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và các ứng dụng. Nội dung chính của hội nghị là loạt các bài giảng của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan tập trung vào các phương pháp bảo giác và giải tích điều hòa, lý thuyết phổ, cũng như là dáng điệu tiệm cận của các phương trình tiến hóa và ứng dụng. 

Ban tổ chức:

  • PGS. TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
  • TS. Phạm Trường Xuân, Trường Đại học Thủy lợi.

 Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: Tiếng Anh 

Đăng kí tham dự: https://forms.gle/HAtW6KaHdkAPhDe76 

Liên hệ: Phạm Thị Phương Cúc ptpcuc@viasm.edu.vn