Hội thảo “Đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu như thế nào?”

Thời gian: 08:30 đến 12:00 Ngày 25/09/2021

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mục tiêu:

Đào tạo nhân lực về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (DS) một nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược quốc gia về AI cũng như Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Khoa học dữ liệu cũng là một trong 5 định hướng phát triển Toán ứng dụng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030. Nhiều trường đại học trên cả nước đã và đang bắt tay vào xây dựng các chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên trong quá trình xây dựng các chương trình này có rất nhiều câu hỏi được đặt ra: 

 • Thay đổi và cải tiến chương trình dạy AI ở các Khoa Công nghệ Thông tin thế nào? 
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ AI và DS thế nào?
 • Đưa AI vào các cấp học, các ngành học từ phổ thông đến cao đẳng và đại học thế nào?
 • Đưa AI vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội thế nào?
 • Xây dựng chương trình đào tạo AI và DS trong một lĩnh vực cụ thể (như quản trị kinh doanh, tài chính, nông nghiệp…) như thế nào? 

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ ý kiến của các thầy cô giảng dạy AI và DS, các nhà quản lý, chuyên gia phụ trách đào tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, để cùng nhau tìm ra câu trả lời, đưa ra một khung chương trình cơ bản để trên cơ sở đó các đơn vị có thể tham khảo khi xây dựng chương trình với bản sắc riêng của mình nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu cốt lõi của một chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. 

Đơn vị tổ chức:

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (SoICT - HUST)

   Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến

   Đăng ký tham dự: Tại đây

   Thời hạn đăng ký tham dự: 22/09/2021.

   Liên hệ: thư ký Nguyễn Đường Đức, email: ndduc@viasm.edu.vn