Đăng ký tham dự

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời các thầy cô từ các trường viện và mọi người quan tâm tham gia Hội thảo trực tuyến qua đường link

Để đăng ký, vui lòng truy cập: tại đây

Thời hạn đăng ký: Ngày 22 tháng 09 năm 2021