Important Dates

+ Deadline for registration (and sending CV): November 1, 2016

+ Deadline for grant applications : September 15, 2016

+ Notification for grant: October 5, 2016

+ Deadline for sending visa form: October 15, 2016