Hội thảo “Nhóm, Vành và các vấn đề liên quan”

Thời gian: 08:30:29/05/2014 đến 11:30:30/05/2014

Địa điểm: C2-714

Ban tổ chức: GS.TSKH. Phạm Ngọc Ánh, GS.TS. Lê Văn Thuyết, PGS.TS. Bùi Xuân Hải.

Mục đích: Mục đích của Hội thảo là giúp cho những nhà toán học có quan tâm đến những kết quả mới, ý tưởng và phương pháp nghiên cứu về đại số và ứng dụng. Ban Tổ chức sẽ dành nhiều báo cáo 45 phút cho các chuyên gia trong lĩnh vực trên như ảnh hưởng của các nhóm đơn vị đến cấu trúc vành, các lớp vành (đặc biệt vành chia được), nhóm tuyến tính tổng quát, cấu trúc lớp vành Noether (giao hoán hoặc kết hợp), cũng như vai trò của các phần tử lũy đẳng trong nghiên cứu vành (tương đương Morita).

Tóm tắt:

Ban Tổ chức và Ban Chương trình của Hội thảo: GS.TSKH. Phạm Ngọc Ánh, GS.TS. Lê Văn Thuyết, PGS.TS. Bùi Xuân Hải.

Ban Tổ chức địa phương của Hội thảo: TS. Trần Giang Nam, TS. Trương Công Quỳnh, TS. Trịnh Thanh Đèo, Bùi Thị Việt Chính (Viện NCCCT), Trần Thị Bích Diệp (Viện NCCCT), Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện NCCCT).

Thư ký của Hội thảo: TS. Trần Giang Nam, Bùi Thị Việt Chính.

Bản tóm tắt các báo cáo của Hội thảo.