KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:30 đến 16:30 ngày 26/11/2022, 08:30 đến 16:30 ngày 04/12/2022,

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

1. Mục tiêu, nội dung

Mục tiêu: Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị và củng cố các kiến thức cơ bản về thống kê và vận dụng phần mềm R để phân tích, xử lý dữ liệu.

Nội dung: Khoá bồi dưỡng tập trung vào một số nội dung:

- Kỹ thuật sử dụng thư viện tidyverse và gói ggplot2 để thiết kế các bảng và biểu đồ phản ánh một cách sinh động các đặc điểm thống kê của mẫu số liệu;

- Sử dụng phần mềm R để giải quyết vấn đề tìm khoảng ước lượng, kiểm định giả thuyết cho tham số, kiểm định giả thuyết về phân phối của dữ liệu, hồi quy tuyến tính;

- Làm quen với thống kê Bayes;

- Nhận biết các sai lầm thường gặp trong xử lý và diễn giải kết quả thống kê;   

- Học viên sẽ được hướng dẫn làm việc theo nhóm để thực hành xử lý số liệu thực tế bằng phần mềm thống kê R qua các dự án cụ thể.

2. Đối tượng

Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và các nhà quản lý của các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước ở khu vực miền Trung, Tây nguyên muốn nâng cao năng lực giảng dạy môn thống kê, năng lực sử dụng công cụ thống kê và kỹ năng sử dụng phần mềm R trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý. 

Ưu tiên giảng viên các trường, đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng.

Một số yêu cầu đối với học viên:

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khóa bồi dưỡng;

- Học viên có máy tính xách tay để làm các bài tập thực hành trong suốt khóa học (khuyến khích học viên cài đặt sẵn phần mềm R cùng các gói lệnh cơ bản).

Số lượng dự kiến: 80 người tham dự trực tiếp 

3. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 04 ngày, ngày 26/11/2022 (trực tuyến) và từ ngày 02-04/12/2022 (trực tiếp).

- Địa điểm học trực tiếp: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

5. Ban Chương trình

- PGS.TS. Lê Văn Dũng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

- PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;

- TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại.

6. Giảng viên

- TS. Đỗ Văn Cường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- PGS.TS. Lê Văn Dũng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

- PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;

- TS. Ngô Thị Thanh Nga, Trường Đại học Thăng Long;

- TS. Nguyễn Thị Nhung, Trường Đại học Thăng Long;

- TS. Tôn Thất Tú, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

7. Chương trình: Xem Chương trình dự kiến kèm theo.

8. Tài trợ

8.1. Đối với tất cả học viên

- Miễn học phí và tài liệu;

- Học viên được tài trợ ăn trưa, nước uống trong thời gian diễn ra Khóa bồi dưỡng trực tiếp.

8.2. Đối với học viên ngoài thành phố Đà Nẵng

     - Tài trợ vé đi lại hai chiều từ nơi ở/đơn vị công tác đến thành phố Đà Nẵng: Vé ô tô hoặc tàu thống nhất theo giá thực tế nhưng không quá định mức vé tàu nằm mềm;

      - Chỗ ở: phòng đôi tiêu chuẩn trong thời gian diễn ra Khóa bồi dưỡng trực tiếp.

9. Đăng ký tham dự: Truy cập vào đường link: tại đây và điền thông tin theo hướng dẫn.

10. Thời hạn đăng ký: trước ngày 24/11/2022 (BTC sẽ đóng đăng ký trước thời hạn nếu số lượng đăng ký vượt quá quy mô khoá học).

Chi tiết xin vui lòng xem thông tin tại website: http://viasm.edu.vn hoặc liên hệ: Thư ký Nguyễn Quang Huy, điện thoại 0943.982.879 trong giờ hành chính, email: nqhuy@viasm.edu.vn.