Đăng ký tham dự và tài trợ

1. Đăng ký tham dự

Đăng ký trước ngày 05/12/2022 

Link đăng ký: Tại đây

2. Kinh phí và tài trợ

Kinh phí tổ chức Khóa học được tài trợ bởi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030), bao gồm:

1. Chi phí chuyên môn (tài liệu, học liệu và các chi phí cho giảng viên)

2. Chi phí cho học viên:

  • Miễn tiền học phí và học liệu của Khóa học;
  • Đối với Sinh viên ngoài tỉnh Bình Định:
  • Hỗ trợ vé đi lại: Ô tô khách hoặc tàu thống nhất (thanh toán theo giá vé thực tế phát sinh nhưng không quá định mức vé tàu ngồi mềm điều hòa);
  • Phòng nghỉ: tại nhà khách hoặc khách sạn do Viện thuê;
  • Ăn trưa, nước uống trong thời gian tổ chức Khóa học: theo quy định.
  • Đối với Sinh viên tại Bình Định: Hỗ trợ ăn trưa, nước uống trong thời gian tổ chức Khóa học.

3. Chi phí tổ chức khác liên quan đến Khóa học.