Lịch học

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Sáng 10/12/22

08:00-09:30

Đón tiếp

Ban tổ chức

 

09:30-09:45

Khai mạc

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Trường Đại học Quy Nhơn

09:45-11:30

Vận trù học và một số bài toán tối ưu hay gặp trong Công nghiệp

TS. Hà Minh Hoàng

 

11:30-14:00

Nghỉ trưa

Chiều 10/12/22

14:00-15:00

Một số ứng dụng của Tối ưu Toán học trong Công nghiệp tại Việt Nam

 

TS. Hà Minh Hoàng

 

15:00-15:30

Giải lao

15:30-16:15

 Một số ứng dụng của Tối ưu Toán học trong Công nghiệp tại Việt Nam (tiếp theo)

TS. Hà Minh Hoàng

16:15-16:45

Trao đổi, giải đáp thắc mắc

TS. Hà Minh Hoàng

 

16:45-17:00

Bế mạc

Trường Đại học Quy Nhơn