Thông tin Giảng viên

1. TS. Lê Thị Như Bích, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

Le-Thi-Nhu-Bich.jpg

Tiến sĩ Lê Thị Như Bích hiện là giảng viên khoa Toán, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Cô sinh ngày 29 tháng 4 năm 1982 tại thành phố Huế, Việt Nam. Cô lấy bằng Tiến sĩ ngành Toán Lý năm 2010 tại Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Saint-Peterburg, Liên bang Nga với luận án Tiến sĩ mang tựa đề "Sóng nhỏ có chiều cao khác không", dưới sự hướng dẫn của GS Yuri Kazimirovich Demyanovich. Hiện nay, cô đang tập trung nghiên cứu lĩnh vực lý thuyết sóng nhỏ (lý thuyết wavelet) và các phương pháp số. Một lĩnh vực khác mà cô có tham gia nghiên cứu thời gian gần đây là phương trình vi phân ngẫu nhiên.

2. PGS.TS. Trần Vũ Khanh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 

Tran-Vu-Khanh.jpg

PGS. TS. Trần Vũ Khanh là giảng viên của Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Anh nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Padova (Ý) năm 2010, anh được Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư năm 2019. Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy tại Ý, Úc, Singapore. Hướng nghiên cứu chính mà PGS. Khanh đang quan tâm là: Giải tích phức, phương trình đạo hàm riêng, toán tài chính và học máy.

3. TS. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Pham-Van-Tuan.jpg
TS. Phạm Văn Tuấn là giảng viên khoa Toán - Cơ - Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Paris 13 năm 2015 dưới sự hướng dẫn của GS Lionel Schwartz và GS Antoine Touzé. Hướng nghiên cứu chính: Tôpô đại số, Đại số đồng điều và Lý thuyết bất biến.