News

Báo chí viết về Hội thảo “Gặp gỡ Việt - Pháp về Toán học cho sự phát triển”

1. Báo Giáo dục và thời đại

Gặp gỡ Việt - Pháp về Toán học cho sự phát triển 

https://giaoducthoidai.vn/gap-go-viet-phap-ve-toan-hoc-cho-su-phat-trien-post654936.html

2. VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam 

Hội thảo quốc tế "Gặp gỡ Việt - Pháp về Toán học cho Sự phát triển" 

https://vov2.vov.vn/giao-duc-dao-tao/hoi-thao-quoc-te-gap-go-viet-phap-ve-toan-hoc-cho-su-phat-trien-44968.vov2


3. Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam 

Gặp gỡ Việt - Pháp về Toán học cho sự phát triển 

https://baotintuc.vn/giao-duc/gap-go-viet-phap-ve-toan-hoc-cho-su-phat-trien-20230921153504603.htm


Một số hình ảnh về Hội thảo

Ảnh ngày 21/9: https://drive.google.com/drive/folders/1STTAiNb2qCYMceEcyvcRwIbjWWPNnW7W?usp=drive_link

Ảnh ngày 22/9: https://drive.google.com/drive/folders/1LgOnHvzFzaPrEqBBKikNJgksU2EJ90fu?usp=drive_link

Ảnh ngày 23/9: https://drive.google.com/drive/folders/1rgPP5GGNRMyS3DkwaR8tFn13SwpZ3xvD?usp=drive_link