Thư viện VIASM

Thư viện Viện NCCC Toán (Tầng 4, nhà A) hiện đang có hơn 800 đầu sách, tài liệu, tạp chí Viện mua (theo giới thiệu của Hội đồng Khoa học) và được tặng.

Quý vị vui lòng dành thời gian đọc kỹ Nội quy thư viện.

Các cuốn sách, tài liệu tại thư viện được đánh mã theo:

- Phân loại sách theo MSC 1

- Phân loại sách theo MSC 2

Vui lòng xem chi tiết tại Danh mục các đầu sách hiện có. Danh mục được cập nhật tới ngày 30.10.2014.

Quý vị quan tâm góp ý hoặc giới thiệu sách cho thư viện, vui lòng liên hệ với chị Vũ Thị Kim Xuyến – thủ thư qua email vtkxuyen@viasm.edu.vn hoặc qua điện thoại (04) 3623 1542 (máy lẻ 130).

Viện NCCC Toán xin trân trọng cảm ơn!