Conference on Blockchain Computing

Thời gian: 08:00:29/11/2022 đến 17:00:04/12/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

1. Mục tiêu, nội dung

Hội thảo nhằm mục đích trao đổi, thảo luận các kết quả và hướng nghiên cứu mới về công nghệ Blockchain, với hai nội dung chính:

1) Các báo cáo khoa học nhấn mạnh vào nền tảng tính toán;

2) Các báo cáo ứng dụng theo hướng sản phẩm blockchain mang lại giá trị cho cuộc sống, đặc biệt là Việt Nam. Hội thảo này định hướng cho Hội thảo thường niên trong tương lai với mong muốn là một hội thảo có giá trị khoa học cao về Blockchain ở Việt Nam.

Chương trình Hội thảo chính diễn ra trong 02 ngày 03-04/12/2022. Ngay trước thềm hội thảo là Chuỗi bài giảng - Tutorials về Mật mã và Blockchain sẽ được tổ chức từ ngày 29/11 - 01/12/2022 nhằm giới thiệu một số kiến thức về mật mã và Blockchain.

2. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Từ ngày 29/11 đến ngày 04/12/2022
 • Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự

- Đối với Hội thảo:

 • Các nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, kỹ sư, sinh viên các ngành liên quan đến khoa học tính toán và công nghệ.
 • Các nhà quản lý, kỹ sư đang làm việc tại các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm tới các tiến bộ về blockchain và ứng dụng blockchain trong cuộc sống.

Đối với Chuỗi bài giảng - Tutorials: Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tất cả các ngành liên quan đến khoa học tính toán và công nghệ và những người muốn nâng cao kiến thức về mật mã nói chung.

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Ban chương trình:

 • GS. TS. David (Đức) Trần, Đại học Massachusetts (USA), Trưởng Ban
 • PGS. TS. Thắng Hoàng, Đại học Virginia Tech (USA), Đồng trưởng ban
 • PGS. TS. Nguyễn Bình Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • PGS. TS. Phó Đức Tài, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Keynote speakers

  7. Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt

  8. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến (tham dự trực tuyến chỉ dành cho đại biểu ở ngoài Hà Nội)

  9. Liên hệ:

  Chi tiết xin vui lòng xem thông tin tại website: https://viasm.edu.vn/hdkh/cbc2022 

  hoặc liên hệ: Thư ký Lê Thị Quý, điện thoại 024.3623.1542 máy lẻ 100 trong giờ hành chính, email: ltquy@viasm.edu.vn.

  BAN TỔ CHỨC