Chương trình

Chuỗi bài giảng Tutorials (29/11 - 01/12) | Hội thảo (03/12-04/12)

Chuỗi bài giảng Tutorials: 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ 3

29/11/2022

8h00 - 8h15

Khai mạc

 

8h15 - 9h30

Bài giảng 1: Elliptic curve digital signature

PGS Phó Đức Tài

9h30 - 9h45

Tiệc trà

 

9h45 - 11h00

Bài giảng 1 tiếp theo

PGS Phó Đức Tài

11h15 - 12h30

Ăn trưa

 

Thứ 4

30/11/2022

8h15 - 9h30

Bài giảng 2: Hash functions; Zero-knowledge proof.

PGS Phó Đức Tài

9h30 - 9h45

Tiệc trà

 

9h45 - 11h00

Bài giảng 2 tiếp theo

PGS Phó Đức Tài

11h15 - 12h30

Ăn trưa

 

Thứ 5

01/12/2022

16h00 - 17h30

Bài giảng 3: Tutorial: Algorithms for Decentralized Finance

GS David (Đức) Trần

17h30 - 17h45

Tiệc trà

 

17h45 - 19h00

Bài giảng 3 tiếp theo

GS David (Đức) Trần

 

Chương trình Hội thảo

Ngày 1: 03/12/2022

Thời gian

Nội dung

Ghi chú 

8:00-8:30

Đăng ký đại biểu

 

8:30 - 9:00

Khai mạc

 

9:00-9:45

Báo cáo mời toàn thể

Blockchain Technology and its applications to the Internet of Things

GS. Bhaskar Krishnamachari

University of Southern California (USA)

Trực tuyến

9:45-10:30

Báo cáo: Permissionless Consensus in Sparse Networks

GS. Thang Dinh

Virginia Commonwealth University (USA)

Trực tuyến

10:30-11:00

Giải lao

 

11:00-11:30

Báo cáo:  Privacy-Aware Federated Learning with Blockchain

GS. David Tran & Nguyễn Phú Nghĩa

IDG Blockchain Lab Team

Trực tiếp

11:30-12:00

Báo cáo: B4E: A System for Creating and Validating Digital Credentials using Remote Signing and Blockchain

TS. Đỗ Bá Lâm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trực tiếp

12:00: 13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-14:00

Báo cáo ECBC-based Storage: Some New Results on Erasure Combinatorial Batch Codes

PGS. Nguyễn Đình Thức và Lê Phúc Lữ

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia HCM

Trực tiếp

14:00-14:30

Báo cáoBlockchain Scalability from a Practical View

TS. Nguyễn Kim Trọng

Kyber Networks Research

Trực tiếp

14:30-15:00

Giải lao

 

15:00-15:30

Báo cáoSingular curves of genus one in blockchain

PGS. Phó Đức Tài

ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà nội

Trực tiếp

15:30-16:00

Báo cáo: Can blockchain applications mitigate Climate Risk and its financial consequences? Thoughts and discussion

TS. Trần Lê Vũ

Nord University Business School (Norway)

Trực tiếp

16:00

Kết thúc Ngày 1

 

 

Ngày 2: 04/12/2022

Thời gian

Nội dung

Ghi chú 

8:30-9:00

Coffee

 

9:00-9:45

Báo cáo mời toàn thể:

Blockchain: Its Challenges and Future

GS. My Thai

University of Florida (USA)

Trực tuyến

9:45-10:30

Báo cáo: Privacy-Preserving and Immutable Audit Log with Blockchain

PGS. Thang Hoang

Virginia Tech (USA)

Trực tuyến

10:30-11:00

Giải lao

 

11:00-11:30

Báo cáo: Blockchain Interoperability and Bridge Solution

PGS. Nguyễn Bình Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trực tiếp

11:30: 12:00

Báo cáo: NFT Marketplace Order Matching Optimization using Seaport Protocol

GS. David Tran & Trương Việt Dũng

IDG Blockchain Lab Team

Trực tiếp

12:00-13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-15:30

Startup Panel: What investors look for in blockchain startups

Nathan Hoang, General Partner, IDG Capital Blockchain
Dr. Loi Luu, Founder, Kyber Networks
Prof. David (Duc) Tran, University of Massachusetts, USA

Startup pitching
(up to $100K investment from IDG Capital Blockchain)

Trực tiếp

15:30-16:00

Giải lao

 

16:00-16:15

IDG Capital Blockchain announcement

Trực tiếp

16:15-16:30

Bế mạc