Chương trình

Chuỗi bài giảng Tutorials (29/11 - 01/12) | Hội thảo (03/12-04/12)

Chuỗi bài giảng Tutorials: 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ 3

29/11/2022

8h00 - 8h15

Khai mạc

 

8h15 - 9h30

Bài giảng 1: Elliptic curve digital signature

PGS Phó Đức Tài

9h30 - 9h45

Tiệc trà

 

9h45 - 11h00

Bài giảng 1 tiếp theo

PGS Phó Đức Tài

11h15 - 12h30

Ăn trưa

 

Thứ 4

30/11/2022

8h15 - 9h30

Bài giảng 2: Hash functions; Zero-knowledge proof.

PGS Phó Đức Tài

9h30 - 9h45

Tiệc trà

 

9h45 - 11h00

Bài giảng 2 tiếp theo

PGS Phó Đức Tài

11h15 - 12h30

Ăn trưa

 

Thứ 5

01/12/2022

16h00 - 17h30

Bài giảng 3: Tutorial: Algorithms for Decentralized Finance

GS David (Đức) Trần

17h30 - 17h45

Tiệc trà

 

17h45 - 19h00

Bài giảng 3 tiếp theo

GS David (Đức) Trần

 

Chương trình Hội thảo

Ngày 1: 03/12/2022

Thời gian

Nội dung

Ghi chú 

8:00-8:30

Đăng ký đại biểu

 

8:30 - 9:00

Khai mạc

 

9:00-9:45

Báo cáo mời toàn thể

Blockchain Technology and its applications to the Internet of Things

GS. Bhaskar Krishnamachari

University of Southern California (USA)

Trực tuyến

9:45-10:30

Báo cáo: Permissionless Consensus in Sparse Networks

GS. Thang Dinh

Virginia Commonwealth University (USA)

Trực tuyến

10:30-11:00

Giải lao

 

11:00-11:30

Báo cáo:  Privacy-Aware Federated Learning with Blockchain

GS. David Tran & Nguyễn Phú Nghĩa

IDG Blockchain Lab Team

Trực tiếp

11:30-12:00

Báo cáo: Title to be determined

TS. Nguyễn An Khương

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Trực tiếp

12:00: 13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-14:00

Báo cáo ECBC-based Storage: Some New Results on Erasure Combinatorial Batch Codes

PGS. Nguyễn Đình Thức

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia HCM

Trực tiếp

14:00-14:30

Báo cáoBlockchain Scalability from a Practical View

TS. Nguyễn Kim Trọng

Kyber Networks Research

Trực tiếp

14:30-15:00

Giải lao

 

15:30-16:00

Báo cáo: B4E: A System for Creating and Validating Digital Credentials using Remote Signing and Blockchain

TS. Đỗ Bá Lâm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trực tiếp

16:00-16:30

Báo cáo: Can blockchain applications mitigate Climate Risk and its financial consequences? Thoughts and discussion

TS. Trần Lê Vũ

Nord University Business School (Norway)

Trực tiếp

16:30

Kết thúc Ngày 1

 

 

Ngày 2: 04/12/2022

Thời gian

Nội dung

Ghi chú 

8:30-9:00

Coffee

 

9:00-9:45

Báo cáo mời toàn thể:

Blockchain: Its Challenges and Future

GS. My Thai

University of Florida (USA)

Trực tuyến

9:45-10:30

Báo cáo: Privacy-Preserving and Immutable Audit Log with Blockchain

PGS. Thang Hoang

Virginia Tech (USA)

Trực tuyến

10:30-11:00

Giải lao

 

11:00-11:30

Báo cáo: Blockchain Interoperability and Bridge Solution

PGS. Nguyễn Bình Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trực tiếp

11:30: 12:00

Báo cáo: NFT Marketplace Order Matching Optimization using Seaport Protocol

GS. David Tran & Trương Việt Dũng

IDG Blockchain Lab Team

Trực tiếp

12:00-13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-14:00

Idea Pitching Contest ($100K): Tìm kiếm ý tưởng và nhân tài về Blockchain để đầu tư ươm mầm

Nathan Hoang

General Partner, IDG Capital Blockchain

Trực tiếp

14:00-15:30

Các đội thí sinh trình bày ý tưởng startup về Blockchain

Ban giám khảo: IDG Capital Blockchain

Trực tiếp

15:30-16:00

Giải lao

 

16:00-16:15

IDG Capital Blockchain công bố Đội thí sinh sẽ nhận đầu tư từ Quỹ (up to $100K)

Trực tiếp

16:15-16:30

Bế mạc