TRƯỜNG ĐÔNG MIỀN NAM 2020: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU - MATHS FOR DATA SCIENCE

Thời gian: 08:00:28/11/2020 đến 20:00:02/12/2020

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 1. Mục tiêu: Giới thiệu một số lĩnh vực thời sự và quan trọng của khoa học dữ liệu: nền tảng toán học và nội dung cơ bản.
 2. Đối tượng: Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đại học xuất sắc thuộc các trường đại học khu vực miền Nam muốn nâng cao kiến thức về cơ sở toán học của khoa học dữ liệu và học máy.
 3. Thời gian và Địa điểm:
 • Thời gian: Từ ngày 28/11/2020 - 02/12/2020 (chi tiết trong lịch học kèm theo).
 • Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
 1. Đơn vị tổ chức:
 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
 1. Phụ trách chuyên môn:
 • GS. TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (DSLab-VIASM)
 • TS. Nguyễn Thanh Bình, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
 • TS. Ngô Minh Mẫn, Viện John Von Neumann, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
 • PGS. TS. Trần Vũ Khanh, Trường Đại học Tân Tạo.
 • PGS. TS. Lê Anh Cường, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và DSLab-VIASM.
 • PGS. TS. Thân Quang Khoát, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và DSLab-VIASM.
 1. Hình thức tổ chức: Trường được tổ chức với số lượng 50 học viên tham gia trực tiếp và các học viên tham gia trực tuyến. Cuối khóa học, Ban Tổ chức sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận tham dự cho các học viên tham gia đầy đủ và tích cực.
 1. Yêu cầu đối với học viên:
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường.
 • Tích cực thảo luận, trao đổi trong quá trình học.

Chi tiết xin vui lòng xem thông tin tại website: https://viasm.edu.vn/ hoặc liên hệ: Thư ký Nguyễn Hoàng Anh - Điện thoại: 024.3623.1542 (ext: 173) trong giờ hành chính.