Lịch học

 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Thứ Bảy,

28/11

8:00-8:30

Khai mạc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

8:30-11:30

Các phương pháp Bayesian

(Bayesian learning)

 

TS. Ngô Minh Mẫn

13:30-16:30

Tổng quan về khoa học dữ liệu, các phương pháp, nguyên lý và cơ sở toán học.

(Basis of data science)

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo

Chủ nhật,

29/11

8:30-11:30

Các mô hình sinh

(Generative models)

PGS.TS. Thân Quang Khoát

13:30-16:30

Học tăng cường

(Reinforcement learning)

PGS.TS. Trần Vũ Khanh

Thứ Hai,

30/11

17:00-20:00

Cơ sở toán học của học sâu

(Maths of deep learning)

PSG.TS. Trần Vũ Khanh

Thứ Ba,

1/12

17:00-20:00

Học sâu trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên và Ảnh (Deep Learning for NLP and Images processing)

PGS. TS. Lê Anh Cường

Thứ Tư,

2/12

17:00-20:00

Các hệ khuyến cáo

(Recommender systems)

TS. Nguyễn Thanh Bình